брой: 2 2004
 
Информатизми
   Върху Стивънсън
Космикомедии
   Смъртта на Земята
факТанци
   500 г. Рабле!!
   “Перперикон 2002 г.”
хипНотези
   Христос от микроби