Начало форум Общи дискусии

Общи дискусии

Idle Thoughts

Място за обсъждане на теми, събития и публикуване на съобщения, несвързани пряко с фантастика, евристика или прогностика

Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Съб Фев 26, 2005 9:00 am

"There is no reason anyone would want a computer in their home." (Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp., 1977)
"Mного хора не вземат в предвид факта, че не живеем в златните години на НФ и просто НЯМА какво толкова да се говори за фантастиката." (за Еврокона от клубовете на dir.bg)

Още от раждането си ние си взаимодействаме със света около нас в условията на недостиг на информация. Всички наши умения се базират на опростени модели на части от този свят. Когато шофираме, флиртуваме или кандидатстваме за работа ние се ръководим от представите си за това какво би станало ако постъпим по един или друг начин. Основавайки се на тези представи ние се стараем да следваме най-добрата за нас линия на поведение. И когато тези представи се разминават с действителността ние вършим глупости, катастрофираме или правим смешни изказвания. Типичен пример за подобно разминаване са първите снежни дни всяка година - много шофьори още не са коригирали представите си за поведенито на автомобила в новите условия и в резултат на това през тези дни стават повече катастрофи. Промяната на условията е и причина хора които явно имат добър и работещ модел на някакъв аспект от действителността да правят такива драстично неверни изказвания. НО между двете изказвания има и една сериозна разлика. Докато представата за възможните приложения на компютрите или шофьорските умения са късно придобити и лесно се поддават на корекция някои модели са доста дълбоко вкоренени в съзнанието ни - например от цялостната културна среда - и могат дълги години и дори поколения да устоят на натиска на съвсем очевидни факти доказващи тяхната несъстоятелност. Едва ли е нужно да се привеждат примери за подобни устойчиви религиозни междурасови полови и други представи. Пример за един модел заложен на доста ниско ниво можете да видите като просто отклоните поглед към прозорците на Уиндоус. Някои елементи - менюта, бутони, текстови полета - изглеждат релефни, но това е зрителна измама. Когато горният и левит ръб на правоъгълна област са по-светли от долният и десен ръб тя изглежда издадена над фона защото подобен ефект създава обичайното осветление в реалния свят. Тъй като в нашите представи така изглеждат издадените области мозъкът ни автоматично възприема бутоните като такива.
Самото възникване на живота на земята е на практика възникване на един сравнително прост модел - молекулярен автомат с програма-информация как усвояването и преработката на определени вещества от околната среда може да позволи запазване и възпроиводство на същият този модел. Всъщност няма причина да смятаме че възникването на живота е еднократен акт. Като се имат предвид условията на земята преди около 4 милиарда години и вероятната ниска устойчивост и приспособимост на пробионтите много вероятно е той да е възниквал многократно и да е бил унищожаван от природни катаклизми или промени на средата. Във всеки случай поне един от вариантите притежава достатъчна ефективност за да оцелее и да започне процес на усъвършенстване. Случайните изменения в програмата дават на организмите различни шансове за оцеляване и два милиарда години лотария с огромен брой участници позволяват натрупването на "фонд" от изпробвани варианти които ако и да не са винаги полезни поне не пречат на оцеляването. Освен случайните промени източник на изменчивост стават и различните комбинации на вече изпробвани белези форми и функции. Комбинирането на елементи от вече изпробвани модели за оцеляване в различни условия заедно с появата на половото размножаване създава условия за възникването на сложни многоклетъчни организми. През следващият милиард години наред със другите усъвършенствания възникват нервна система, сензорни органи и започва процес на цефализация който позволява постепенното увеличаване размерите на мозъка. До този момент еволюцията е затруднена от факта че както физическите характеристики на организмите така и реакциите им спрямо околната среда са "твърдо" генетично закодирани. Например мутация която позволява усвояването на нов вид храна не може да се прояви като полезна докато не съвпадне с промяна в поведението на организмите която да позволи намирането и. Наличието на сетивни органи и сложна система за обработка на информация позволява част от работата да не се извършва на генетично ниво. Няма нужда всички елементи на поведението да бъдат твърдо заложени. На базата на вградени коректори на поведението (страх, глад, болка, удоволствие) организмите могат сами да допълнят схемата на реакциите си спрямо средата и в известни граници да се адаптират към конкретните условия. Тази схема се оказва успешна и гръбначните животни постигат изключително разнообразие, високи темпове на еволюция и скорост на адаптация. По нататъшното усъвършенстване на главния мозък извежда моделите на възприемане на и взаимодействие със света на качествено ново ниво, което проправя пътя към появата на Homo sapiens. До този момент поведението на организмите се определя от две съставки - "твърдо" генетично заложени инстинкти и индивидуален опит който внася корекция в този модел в зависимост от конкретните условия. При някои висши животни част от този опит започва да се предава от поколение на поколение в процеса на обучение. Това образува нов слой на еволюция който прескача процеса на генетично кодиране и съшествува единствено като информация - еволюция на самите модели на поведение. За пръв път за съхранение и пренос на информация между поколенията се използва не молекулата на ДНК а колективната памет на популацията от организми. За това какви предимства дава този нов слой на еволюция говори фактът че при много видове висши животни малките се раждат напълно неспособни да оцелеят самостоятелно и се нуждаят от продължителни грижи и обучение. Това изглежда като стъпка назад и пречка за оцеляването им, но възможностите за изграждане на сложно поведение и бърза адаптация към най-разнообразни условия превръщат това отстъпление в основно предимство пред останалите видове. Едно от първите постижения на Homo sapiens - създаването на езика - обслужва точно съхраненито и преноса на информация а също така улеснява и подобрява процеса на обучение. До този момент предаването на жизнен опит в процеса на обучение може да става само чрез наблюдение и подражание на действията на възрастните индивиди. Езикът позволява съхранението и предаването на модели на поведение които не могат да бъдат непосредствено демонстрирани. Например действия които позволяват оцеляване при среща с рядко срещана опасност, животински вид или природно явление. Тъй като наблюдението и подражанието са традиционно изградено в процеса на еволюция средство за обучение един от основните методи за предаване на този вид непряк опит става художественото пресъздаване на действителността. Информацията за определени събития, явления или места се оформя така че да представи моделира и възпроизведе в съзнанието на възприемащите я един вид симулация на действителността, която да предаде същата информация, да предизвика същите емоции и съответно да породи същият жизнен опит както действителното наблюдение. Новият начин за предаване на реален жизнен опит все още е по-скоро технологично постижение засягащо процеса на обучение, но усъвършенстването и детайлизирането на представата за света позволява на човешката цивилизация да създаде принципно нов слой в еволюцията на информацията. На базата на представите си за света и моделите за човешко поведение хората започват да създават виртуален жизнен опит - прогнози как би могъл да действа човек при определени обстоятелства и какви биха могли да бъдат резултатите от тези действия. Това е първият опит получен чрез моделиране на света а не като резултат от действителни събития. Тъй като през по-голямата част от човешката история представата за света е значително по неточна от разбирането на човешкото поведение голяма част от художественото творчество моделира ситуации на основата на погрешна, базирана на митология и религия или допълнена с фантазни елементи картина на света. Това лишава от практическа стойност много от предлаганите конкретни решения - например добре известните на всички методи за справяне с вампири - но със своята новост и разнообразие тези произведения стимулират въображението и създават модели на по-гъвкаво и адаптивно поведение. В общество с бавен транспорт и лоши комуникации важна е и самата идея че светът е по-сложен от това което ни показва личният опит, че при среща с непознатото успешен модел на поведение може да бъде търсен и намерен, че при среща с разнообразието на света разнообразното творческо и активно поведение е полезно. Така Homo sapiens пръв създава и започва да развива трикомпонентна система за обучение: 1.Пряк индивидуален жизнен опит. 2. Съхранен в колективната памет действителен жизнен опит. 3. Виртуален, създаден чрез художествено моделиране на света жизнен опит.
Тъй като виртуалният жизнен опит е лесен за възприемане и може да бъде създаван (макар и не винаги с високо качество) така че да анализаира и обогатява точно тези страни на човешкото поведение и представата за света които обществото смята за важни и интересни, той бързо се превръща в основно средство за детайлизиране и анализ на моделите създадени от прекият и непряк действителен жизнен опит. Дори действителният исторически опит често се виртуализира като липсващата информация за действителни събития се допълва и обогатява чрез художествено моделиране. Виртуалният опит постепенно става съществена част от цялостната културна среда. Част от опита който възрастните индивиди предават в процеса на директно обучение е вече възприетият от и характерен за съответната култура виртуален опит. Самите художествени произведения започват да използват в процеса на моделиране виртуален опит - препратки към други художествени произведения или вече вече утвърдени в съответната култура виртуални модели. Следвайки еволюционната тенденция за преход от опит пост фактум към опит чрез моделиране художественото прогнозиране освен индивидуален виртуален опит създава и виртуален модел на света. Елементи от средата се променят, хиперболизират, инвертират или заменят с фантазни така че да се прогнозира развитието на обществото, да се акцентира върху части от предлаганият модел на поведение, да се покаже нуждата от промяна на съществуващ или да се обоснове нов модел. И като последен и най-висш (засега) етап - на базата на екстраполация на съществуващите тенденции и възможности, и постиженията на съвременната наука се създава комплексна реалистична прогноза както за възможното развитие и изменение на средата така и за свързаните с това развитие промени в обществената организация и човешкото поведение.
Подобно разглеждане ни води към някои логични, но доста непопулярни изводи.

1.Художественото творчество е важно, изградено в процеса на еволюция средство за обучение, усъвършенствнане моделите на човешко поведение и представата за света, а също и за създаване чрез прогнозиране и моделиране на виртуален жизнен опит. За ролята която то има при формиране на човешкото поведение говори фактът че цензурата е един от основните елементи на почти всички опити за налагане контрол върху поведението на големи групи хора.
2.Художествените произведения имат информационна стойност назависима от чисто художествените им качества. Умениеята на автора за задържане на вниманието, предизвикване на емоционално съпреживяване, обосновка на предлаганите модели са елементите които изграждат носителя на съобщението, спомагат за неговото разпространение и лесно възприемане, но не са самото съобщение. Информационната стойност на самото съобщение се определя от качеството и оригиналността на съдържащите се в произведението картина на света и модели на поведение.
3.Най-високо ниво на прогнозиране и моделиране на виртуален жизнен опит и съответно най-голяма информационна стойност има част от научно-фантастичното творчество.

Idle Fellow
 

Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Съб Фев 26, 2005 9:02 am

Езикът, простите оръжия и оръдия на труда, примитивното земеделие и скотовъдство дават на Homo sapiens
достатъчно предимства пред останалите видове за да го извадят от стандартната еволюционна схема. Човешки групи успяват да си набавят необходимите за оцеляване ресурси в изключително тежки и разнообразни условия, няма животински вид който да е пряк конкурент на Homo sapiens и да заплаши оцеляването му като вид. При хората развитието протича с нехарактерна за нормалната еволюция скорост, засяга главно поведението, а технологиите донякъде изместват нормалната биологична еволюция.
При тези условия човешката цивилизация започва нов тип еволюция - от междувидова конкуренция се преминава към конкуренция между различните човешки култури. Дори примитивните технологии позволяват човешките общности да си осигуряват повече ресурси отколкото са необходими за непосредственото им оцеляване. Това позволява част от усилита на обществото да бъдат пренасочени в други области - управление, създаване на инфраструктура, осигуряване на безопасност, експанзия, образование и развитие на изкуството и технологиите, религия и много други. Балансът между възможните насоки на развитие се определя от възприетите от съответната култура картина на света, колективен жизнен опит и модели на поведение. Тъй като характеристиките на обществото - благосъстояние, скорост и насоки на развитие, устойчивост спрямо външни заплахи са в пряка зависимост от този баланс може да се каже че характеристиките на обществото са отражение на неговата култура. Култури които не могат да поддържат нужният баланс - например твърде религиозни или твърде елитарни - насочват основната част от усилията на обществото в някои избрани области и имат в тях значителни постижения, но дисбалансът в развитието постепенно води до упадък или прави обществата уязвими за външни опасности. Успешните модели на развитие от друга страна често биват частично или изцяло възприемани от други култури. След дълги експерименти христианската култура успява да намери път за постигане на продължително, ускоряващо се развитие и да стане катализатор на промени в много от останалите култури. Основна заслуга за този пробив има развитието на науката и технологиите. Те дават на обществото по-голяма ефективност и позволяват все по-голяма част от колективните усилия да бъде насочвана към дейности извън добиването на ресурси необходими за непосредственото оцеляване, което на свой ред позволява постигането на още по-ускорено развитие и по-висока ефективност. Този нов ресурс дава на обществото допълнителна устойчивост и му позволява да оцелее продължително време при появата на значителен дисбаланс в развитието или при възприемането на неефктивни или погрешни модели на поведение и обществена организация.
Тук се появява закономерен въпрос: Някои култури имат значителни научни и технологични постижения още преди хиляди години. Защо тези култури не успяват да постигнат ускоряващо се развитие и висока устойчивост, защо при тях постиженията в науката и технологиите не водят до пробив подобен на този векове по-късно в Европа?
Едно по-детайлно разглеждане на моделите които хората ползват при взаимодействието си със света дава напълно задоволителен отговор на този въпрос. В процеса на обучение се създават множество частично припокриващи се и допълващи се, но независими модели на различни аспекти от действителността. Две добре обособени групи модели са тези свързни с физическия свят - георафски, исторически, технологични (умения за боравене с инструменти, оръдия на труда, транспортни средства, оръжия, пофесионални знания умения и опит), научни - и тези свързни с обществото - норми и правила на поведение при общуване, етикет, права и задължения, морални норми, семейни и обществени отношения, устройство и приоритети на обществото, социална и обществена йерархия, право, икономически отношения. Развитието на някои от тези модели не води автоматично до високо качество на останалите - често срещано явление е индивиди с изключителни постижения в науката или изкуството да имат пропуски в уменията си за общуване, а такива постигнали високо обществено положение използвайки познанията си за обществото и обществените или икономически отношения да имат доста примитивна представа за света. Науката и технологиите дават възможности използването на които зависи от организацията на обществото, неговият колективен опит, приоритети и характерни модели на поведение. Употребата на научните и технологични постижения главно за религиозни и военни цели или развитието и използването им само от ограничен елит не може да повиши достатъчно общата ефективност и устойчивост на обществото за да започне процесът на трайно ускоряващо се развитие. Пробивът се осъществява не когато науката и технологиите достигнат определено ниво, а когато някаква критична маса от хора осъзнае че развитието на науката и технологиите и масовото им използване е полезно и приведе моделите си на поведение и устройството на обществото в съответствие с това разбиране. Успехите на тази група хора, полезните промени и нововъведения които се появяват в резултат от техните действия убеждават все по-голяма част от обществото да възприеме подобен модел на поведение. Свидетелство за широкото проникване на този нов модел на развитие в европейската култура е например българската възрожденска литература. Въпреки че развитието на образованието и науката изисква сериозни усилия и инвестиции на време и средства, в много произведения от този период се забелязва широкото разпространение сред обществото ни на идеята че тази инвестиция е необходима и полезна за напредъка ни в дългосрочен план.
Фантастиката съвсем естествено се явява като катализатор на този процес - произведенията на Жул Верн например са откровена пропаганда на науката и технологиите - и след период на технологичен оптимизъм в който предвижда, а понякога и провокира много от настъпилите промени отново се заема със сериозен анализ и прогнозиране на възможните варианти на развитие. И тук в предлаганите от фантастиката модели се появява интересна закономерност. В огромна част от произведениеята които анализират възможните негативни последици от развитието на науката и технологиите се забелязва аксиоматичното убеждение че при появата им хората няма да направят необходимите промени в поведението си за да овладеят положението - независимо дали прогнозата засяга съвсем близко или много далечно бъдеще, независимо колко очевидно е решението на възникналият проблем и колко малки са усилията необходими за решаването му. Изход от кризите се търси в създаването на нови технологии, които да позволят оцеляване при съществуващото положение или в прилагането на различни форми на принуда и ограничаване личната свобода. Историята до голяма степен потвърждава това убеждение - намаляването прираста на населението в развитите страни определено не е съзнателна промяна на поведението с цел решаване на глобален проблем, а слабото подобрение в опазването на околната среда не би било възможно без санкции и строг контрол.
Нещо повече - ако разгледаме опасностите които застрашават човечеството като цяло ще видим че те могат да бъдат разделени на две групи. Малък брой сравнително малко вероятни в близко бъдеще външни опасности - космическа катастрофа, естествена поява на смъртоносен вирус, среща с враждебна чужда цивилизация - и огромен брой доста реалистични и вероятни вътрешни (по един или друг начин резултат от човешката дейност) проблеми. Всъщност дори готовността за справяне с външни опасности до голяма степен зависи от поведението на хората - неголеми за мащабите на планетата средства биха могли в кратък срок да намалят значително опасността от сблъсък с астероид например.
Постепенно във фантастичното творчество се налага убеждението че развитието на човешкото поведение значително изостава от развитието на науката и технологиите и все повече автори изместват фокуса на анализите си от технологиите към организацията на обществото и моделите на човешко поведение. Несъвършенството на съществуващите модели на поведение, липсата на механизъм който да коригира тези модели в съответствие с обществените интереси, търсенето на нови форми на обществена организация, на методи за въздействие върху и усъвършенстване на човешкото поведение са водещи теми в творчеството на автори като Азимов, Бредбъри, Хайнлайн, Вонегът, Хаксли, Оруел, Стругацки, Брин и много други. Проблемът се поставя все по-остро и по-недвусмислено на дневен ред, автори като Бредбъри, Пратчет, Пелевин, Логинов започват да използват в произведенията си напълно условна фантазна картина на света за да насочат вниманието изцяло върху човешкото поведение и да представят тезите си във възможно най-чист вид. Ситуацията е недвусмислена - развитието на човешката цивилизация изисква не само усъвършенстване на представата за физическия свят а и промени в моделите на обществено поведение. Една такава промяна в масовото съзнание дава началото на развитието на науката и технологиите. Еквивалентът на тази промяна в сферата на взаимодействието на индивида с обществото - осъзнаването сред някаква критична маса от хора че разбирането на връзката между индивидуални действия и обществен интерес и съзнателното привеждане на индивидуалните модели на поведение в съответствие с този интерес е полезно в личен план - все още предстои. Общество без този вид съзнателна корекция на индивидуалното поведение в съответствие с обществения интерес е нестабилно и всяка криза достатъчно силна за да доведе до срив в работата на институциите за контрол може да доведе до разпад на обществото и значително връщане назад в развитието. Наличието на такава корекция от друга страна би предизвикало преразпределяне усилията на обществото, което би повишило значително ефективността му, би увеличило скоростта на развитие и би спомогнало за решаване на много от съществуващите проблеми. Стругацки дават модел на подобно общество като загатват за технологичен път за постигането му - "теория на възпитанието", Хайнлаин се досеща че достигането на критична маса от хора с ново мислене може да се постигне чрез простото обединяване на такива в някакъв вид неформално общество което с успехите си да провокира промени сред по-широки маси от хора, а автори като Пратчет и Вонегът разработват и прилагат на практика един вид художествена "теория на възпитанието" достъпна за широк кръг от хора която незабележимо, но методично подготвя съзнанието за предстоящите промени.

1.Важните етапи от развитието на човешката цивилизация имат в основата си промени в широко разпространените модели на поведение. Една такава промяна - промяна на модела на взаимодействие на индивида с природата - слага началото на масовото развитие на науката и технологиите.
2.Еквивалентът на тази промяна в сферата на взаимодействието на индивида с обществото - съзнателната корекция на индивидуалните модели на поведение в съответствие с обществения интерес - значително изостава.
3.На човечеството предстои сериозна промяна съпоставима по значимост и ефект с научно-техническата революция.
4.Част от фантастиката има водеща роля в предвиждането, анализа, разработката на варианти, подготовката на съзнанието и извършването на промяната.

Или както би казал Айзък Бромбърг - човечеството ще бъде разделено на две неравни части като едната част бързо и за дълго ще изпревари другата и това разделяне ще стане в зависимост от това кой как чете фантастика ;-)

119

Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Nasko! » Съб Фев 26, 2005 11:03 pm

Братко Орел,
не зная кой се крие зад този ник, но искам да ти кажа, че това си е истинска фантастологична студия.
Моите поздравления, отдавна не ми се е случвало да ме изненадат с такъв обмислен и задълбочен текст.
Даваш ли ми правото да го публикувам във Фентернета?
При всички случаи ти връчвам диплом:
"Орел на Фантастологията"[s];-)[/s]
Nasko!
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Nasko! » Съб Фев 26, 2005 11:07 pm

Прощавай за грешката при прочитане на ника, видя ми се Igle и за това го прочетох "орел"[s]:-}[/s]
Но титлата си остава!!![s]}:-(([/s]
Nasko!
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Нед Фев 27, 2005 7:04 am

Стига някой да проявява интерес - текстовете които съм пуснал и евентуално ще пусна тук са напълно свободни без условия и без да се иска специално разрешение за всякакъв вид разпространение, допълване, превеждане и особено за известна редакторска намеса, тъй като автора не блести с особена езикова култура.

119
Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Nasko! » Пон Фев 28, 2005 1:28 am

А какво ще кажеш да дойдеш някой понеделник на сбирките на секция "Футурология и фантастика" да обсъдим тези твои анализи? Можем да програмираме през другия месец вечер с тема: "Поведенчески модели и фантастика"? Какво ще кажеш да бъдеш въввеждащ говорител?
Nasko!
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Пон Фев 28, 2005 6:46 am

Нека първо подготвя и пусна и някои по-нетрадиционни "празни мисли". Много вероятно е да ви разочароват.
Idle Fellow
 

Съмнявам се,

Мнениеот Goa » Пон Фев 28, 2005 1:13 pm

така че чакаме [s]:-)[/s]

Аватар
Goa
Модератор
 
Мнения: 8341
Регистриран на: Сря Яну 15, 2003 1:01 pm

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Кал » Пон Фев 28, 2005 5:57 pm

Мен ме зачовърка мисълта "Какво се получава, ако на мястото на "фант. литература" в тия непразни размисли напишем "духовна литература" - в целия диапазон от Нийл Доналд Уолш през Ошо и Ричард Бах до "Холографската Вселена"? Онази нова-стара литература, която разцъфна през последните 30-тина години, значи.

А мисълта, че масовата част от фантастиката яко е изостанала от случващото се понастоящем - и продължава да изостава - не спира да ме човърка от поне 3 години...

(Ето, Наско, още една причина все по-рядко да намирам интересни НФ автори... макар че очаквам и това да се промени.)

Човешката библиотека е:
~ място, на което книгите сбират човеци;
~ отворена за всеки.
:)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2076
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Калин

Мнениеот Nasko! » Вто Мар 01, 2005 1:54 am

Ами масовата част на фантастиката обслужва масови настроения, а те никога не са напредничави, а напоследък и даже ретроградни. Така и зглежда новата "Епопея на Изплашените" (от прогреса)

За жалост не четеш книги на руски, тогава би намерил туй-онуй [s]:-P[/s]
Nasko!
 

Re: Калин

Мнениеот Кал » Сря Мар 02, 2005 11:27 am

Nasko! написа:

> За жалост не четеш книги на руски, тогава би намерил туй-онуй

Да го чуя това туй-онуй първо - после ще се вдълбоча. Не езикът е проблем (нито възпитанието, нито принадлежността към определено поколение... [i]поколение ли? кое поколение? Като си гледам Фантазията, хората от моето поколение се броят на пръсти и в по-голямата си част още не са се родили...[/i]) - проблем е времето ми.

За [i]жалост[/i], от всички представяния на нови руски книги, които поемам (главно благодарение на Вальо), виждам, че и братушките са по-интересни в изледванията си по алтернативна медицина и наука (пак "езотерика", значи), отколкото във фантастиката си.Редактирано (12-03-05 13:49)
Човешката библиотека е:
~ място, на което книгите сбират човеци;
~ отворена за всеки.
:)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2076
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Съб Мар 05, 2005 9:51 am

Въведение в темата "Поведенчески модели и масова култура" произнесено на сбирка на Голямата Световна Конспирация.
------------------------------------------
Добър вечер дами и господа. Свиках членовета на нашата световна конспирация по повод една публикация във форумите на клуб Иван Ефремов. Ако изнесената там информация се окаже вярна в близко бъдеще може да настъпи сериозна промяна в поведението на голям брой хора в посока на по-прецизното съобразяване техните действия с интерсите на обществото. За нас това е недопустимо дами и господа. Всяка сериозна промяна в обществото е свързана с някакво преразпределение на ресурси. Спомнете си например колко много от влиянито си върху обществото загуби църквата при предишната голяма промяна, въпреки огромната власт с която разполагаше в началото и въпреки самоотвержената и съпротива. Застрашени са не само тези от нас които дължат своето положение на някои мммм.. компромиси с интересите на обществото. Както знаете за достигането на високо обществено положение са необходими специфичен опит и познания за някои обществени механизми които трудно могат да получени самостоятелно. Ние не разпространяваме тези знания и това ни дава сериозно предимство пред всички извън нашите среди, независимо какви качества и способности притежават. Предствете с каква конкуренция бихме се сблъскали ако групи от способни образовани и ентусиазирани хора започнат да изследват обществните механизми и водени от пагубната идея за съобразяване с обществения интерес - да си сътрудничат обменяйки безконтролно опит информация и идеи.
Положението дами и господа е на път да излезе извън контрол. Съвременната образователна система дава съвсем задоволителна представа за устройството на обществото, за социалните и икономически механизми които регулират неговото развитие. Причините които пораждат много от глобалните проблеми са добре известни. Нуждата от защита на общественият интерес е широко застъпена официална теза. Нешо повече - съшествува система от ритуали която пропагандира подобен вид поведение. Биографията на личности работили в интерес на обществото се изучава, изграждат се паметници и музеи, правят се чествания. За наше щастие някои социални експерименти с трагични последици и много екстремистки групи оправдават действията си именно с обществени интереси и донякъде компрометират подобна идея.
За да противостоим на тази масирана атаки ни трябва мощно средство за въздействие което достига до огромен брой хора през целият им съзнателен живот и има голяма роля във формирането на представата им за света и моделите им на поведение. За щастие подобно средство съществува. Масовата култура във един или друг вид - кино, телевизия, детски и сапунени сериали, забавна литература, лайф-стаил, жълта преса - достига до всички и именно поради своята масовост макар и бавно въздейства върху съзнанието. Трябва да използваме всички налични възможности за създаване на една илюзорна действителност, един виртуален свят в който съобразяването с интересите на обществото няма смисъл, в който системата е враг на индивида и ловкият измамник буди възхищение, а потенциалните ни противници са обект на присмех и съжаление. Никой не би се досетил дами и господа (демоничен смях) че някой може да има интерес от създаването на илюзорен свят по-лош от реалния.
Основната маса от хора трябва да бъде непрекъснато убеждавана с многобройни примери че всички форми на взаимодействие с обществото - семейство, кариера, икономика, политика - са смесица от подлост интриги и престъпления, че съобразяването с чуждите интереси е вредно за личния просперитет а незачитането им - единствена възможна стратегия за оцеляване. Необходимо е да се наложи убеждението че всеки който направи опит за промяна на съществуващото положение ще се превърне в беззащитна мишена на мощна и безскрупулна организация.
Трябва да се попречи на по-способните и амбициозни индивиди да постигнат просперитет чрез обществено полезна дейност и да станат модел за подражание сред останалите. Усилията на тази група трябва да бъдат отклонени към хаотични криминални действия чрез внимателно разработване образа на ловкият мошеник, който не приема ограниченията на обществото и с един или няколко "удара" получава независимост и богатство. Този модел на поведение трябва да бъде непрекъснато предлаган в различни варианти, като се набляга на тежкото предизвикано от несправедливото устройство на обществото положение преди и свободата, властта и успеха които идват след отхвърляне на правилата. Егоистичното, асоциално и престъпно поведение трябва да станат символ на успех, свобода, интересно и богато съществуване, да оформят привлекателен образ на "лошото момче" което постига успех и лична свобода като не приема ограниченията и правилата на обществото. Така от потенциален инициатор на промени активната част от обществото ще се превърне в пречка, в още едно доказателство за тяхната невъзможност. Особено внимание трябва да се обърне на високите технологии където всяка новост може да доведе до бърз, неконтролируем успех и да създаде нежелан пример за подражание. Тъй като в наш интерес е хората да останат способни производители на материални ценности, тези примери трябва да бъдат неутрализирани без да пострада интересът към технологиите. Личностите станали легендарни с успеха си в този бранш трябва да бъдат старателно дискредитирани, а възможностите, предимствата и властта които дават технологиите да бъдат демонстрирани изключително като възможности за постигане на личен или групов интерес във вреда на обществото - например от хакери, маниакални учени или терористични групи.
На тези които все пак държат да служат на обществото масовата култура ще предложи и някои полезни дейности - самоотвержен полицай, агент или военен, който се бори със създадените (демоничен смях) от самата нея кандидати за власт и бързо забогатяване. Естествено сам и въпреки пречките които му създава вече описаното разлагащо се и корумпирано общество. А тези които поставят на първо място успеха лесно ще будат привлечени за изпълнители на нашите планове с истории за блясъка богатството и влиянието на звездите на масовата култура. Така участието в нашата малка кампания ще стане (демоничен смях) трудно осъществима мечта на милиони хора.
Противодействието от страна на малкото любители на по-сериозни произведения останали незасегнати от пропагандата ни лесно може да бъде сведено до минимум. За отклоняване на вниманието могат да послужат тезите че масовата култура е само средство за забаление, че това е само бизнес като всеки друг, че единствен критерий за качествата и може да бъде полученото удоволствие, броят зрители или продадени копия. Липсата на вкус и критерии трябва да бъде представяна като проява на свещеното право на личен избор и предпочитания, а безкритичното отношение - като проява на толерантност. Издателските и продуцентските среди могат да помогнат за демобилизирането на тази група като им бъде внушено че занижаването на нивото на предлаганите произведения всъщност води до привличането на нови фенове и е единственият възможен път към успеха. Сериознато художествено творчество може да бъде дискредитирано в очите на масовата публика, а потенциалните му нови почитатели - отблъснати като известни, знакови произведения бъдат преработвани и профанизирани чрез подмяна на съдържащите се в тях идеи и анализи с характерни за масовата култура клишета - никой не би търсил отговори на въпросите си в произведение което свързва с Уил Смит размахващ пистолет например.
На работа дами и господа. Задачата ни е трудна но не и неизпълнима. Ако накараме хората да повярват в нашата илюзия те ще започнат сами да я превръщат в реалност. Нещо повече - ние можем да превърнем нашата кампания в огромна печеливша индустрия и да накараме хората сами и с желание да възвърнат вложените от нас средства (демоничен смях и визуални ефекти).

Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Наско де! » Пет Мар 11, 2005 5:01 am

Пич, ти направо ми взе акъла! На моменти имах чувството за "дежа ву", като че ли съм го писал аз самият от друга алтертативна реалност, когато съм намерил време за това[s]:-}[/s]
Ей богу честно! Страшно ми допадна[s]:-o[/s]
Обади се на живо.
Наистина, твоя ник започва да ме дразни, кой си, познаваме ли се?
Наско де!
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Съб Мар 12, 2005 7:58 am

Името ми със сигурност не говори нищо на никого. Възможно е да сме се виждали преди около 25 години, когато бях ученик по време на някое пътуване до провинцията. А иначе чувството за "дежа ву" вероятно идва от това че нещата които съм написал са запомнени от различни източници при хаотичното ми четене. Бих дал и библиография, но за съжаление издирването на източниците е доста трудно. Сигурен съм че някои от нещата за еволюцията ги има в сборниците на Лем. Може би е интересно че за художественото творчество като форма на познание съм чел в лекции по право!

***В руската книжарница на Прага в раздел философия има два тома на Лем. По 15лв са но си струва.
Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Кал » Съб Мар 12, 2005 2:35 pm

Ммм... прекрасно.

*Записва си нещо в мисловника и се ухилва. Без капчица демонизъм.

Човешката библиотека е:
~ място, на което книгите сбират човеци;
~ отворена за всеки.
:)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2076
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Наско!!! » Нед Мар 13, 2005 10:47 pm

Ако моя въпрос не звучи интимно,[s]:-))[/s] от кой град си?
Благодаря ти за Лем, имаме тези книги, и се опитваме да ги популяризираме, но новата популация в клуба (преобладаващо) не намира време да чете такъв "досаден старец".
Наско!!!
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Съб Мар 19, 2005 7:56 am

Още с появяването на идеята за пътуване във времето се появява и разбирането че малки изменения в миналото биха могли да доведат до значителни изменения в настоящето (например Рей Бредбъри "И гръмна гръм"). Въпреки че от нея очевидно следва и обратното - че малки изменения в настоящето могат да доведат до значителни изменения в бъдещето малко автори обръщат внимание на този аспект на човешкото поведение. Разбира се ефектът на всяко конкретно действие е напълно непредсказуем и може да бъде точно обратен на очаквания, но различните сценарии на развитие имат различна вероятност, а това коренно променя нещата. Ако имаме цилиндър с бутало в обема на който се движи молекула газ, ние не знаем дали молекулата изобщо ще удари буталото в даден временен интервал, но при наличието на милиарди молекули можем много точно да предскажем упражняваното от газа налягане. По подобен начин краткосрочните ефекти от различни стереотипи на поведение на големи групи хора могат сравнително лесно да бъдат предвидени. Малко статистически данни и елементарна математика са достатъчни за да се изчисли колко души би спасило известно намаляване употребата на цигари или по-масовото използване на предпазни колани. Тези цифри ни дават прекият ефект от промяната на вероятности чрез промяна на поведение. В обществото съществуват множество обратни връзки, които позволяват стереотипите на поведение да оказват непряко, вторично въздействие. Така например страховете от пътуване със самолет би трябвало да доведат до ограничаване използването на въздушния транспорт. При наличието на обратни връзки тези страхове водят до насочване на ресурси към повишаване на неговата безопасност и днес се твърди че този транспорт предлага пътуване с най-малък риск. Нещо повече - при наличието на обратна връзка стереотипите на поведение могат да създадат устойчиво движение в желаната от обществото посока, което да продължи докато потребностите предизвикали това поведение бъдат удовлетворени. В случая с въздушният транспорт - докато съобщенията за самолетни катастрофи станат толкова редки че основната маса от хора да преодолее страховете си.
Съвременното общество има изградени работещи механизми които да пренасочват ресурсите и усилята му в съответвие с общите интереси. Такъв механизъм (особено важен в едно потребителски ориентирано общество) е например пазарът. Чрез промените в потребителското си поведение обществото насочва икономическото и технологично развитие, оценява и награждава полезноста на икономическите субекти. Възможностите за контрол които дава пазарът са очевидни - почти всички сфери на общественият живот са зависими от икономиката. Оценката която дава със своето поведение потребителят може да засяга не само качествата на крайният продукт а и цялостната политика - екологична, рекламна, социална - на икономическият субект. "Зелената точка" например няма отношение към потребителските качества на стоката, а е единствено уверение че производителят оказва финансова помощ на определена екологична инициатива. Други знаци като Eco Label и Good Environmental Choice дават информация за спазването на определени екологични стандарти. Осъзнаването за възможностите на този вид контрол и въздействие постепенно прониква в общественото съзнание и все по-често се провеждат акции които имат в основата си разясняване на връзката между някои негативни явления и потреблението на определен вид стоки. Появява се и тенденция потребителите сами да коригират потребителските си навици за да "накажат" чрез бойкот производителя на дадена стока. Това осъзнаване се отчита и в бизнес средите - много PR агенции при създаване на корпоративен образ наблягат не само на икономически показатели и технологични възможности а и на зачитането от страна на компанията на обществените интереси, участието в екологични инциативи и социални дейности.
При наличието на известна "култура на потребление" съществуващите обратни връзки дават възможност тенденциите в развитието на обществото да бъдат коригирани с минимални индивидуални усилия и обратно - отказът да се променят стереотипите на поведение може да блокира ефекта от сериозни и иначе приветствани от обществото усилия за постигане напредък в дадена област.
Този механизъм за контрол има и някои недостатъци:
- Обратните връзки са базирани на индивидуални субективни преценки и могат да бъдат манипулирани. Коректната пазарна оценка за ползата от и качествата на даден продукт може да бъде изкуствено завишена (съответно и получените печалби), или негативната оценка - блокирана чрез провокиране на ирационално потребителско поведение - типичен пример за това са например многобройните рекламни лотарии целящи да спечелят клиенти с възможности за спечелване на награда а не чрез повишаване (и рекламиране) качествата на дадена стока. Термини като стоков фетишизъм, показно потребление, статусни групи обозначават различни форми на изкривяване на пазарната оценка и са разгледани по блестящ начин в "Generation П" на Пелевин.
- Резултатното въздействие на индивида върху насоките на развитие на обществото се получава като сума от всички негови действия. Макар и малки като значение взети поотделно, голям брой всекидневни компромиси могат със сумарното си въздействие да неутрализират ефекта от по-значими, но изолирани действия. Тъй като съществуват негативни явления чиято единствена основа са определени модели на поведение, пренебрегването ефекта на многробройните ежедневни актове на избор често води до гротескната ситуация когато хора които активно призовават за решаването на даден проблем със своите действия участват в създаването и задълбочаването му.
- Системите с обратна връзка с голямо време на реакция проявяват нестабилност. Периодичните колебания на икономическият растеж например са резултат от забавянето на корекциите на обема на производство спрямо потребителското търсене. Събития които изискват по-голямо време за реакция могат да доведат до срив в системата. Актуален пример е петролното производство. Негативите които се появяват във връзка с намаляване запасите от петрол започват да оказват натиск върху общественото съзнание и постепенно насочват вниманието към различни енергийни алтернативи. Ако обаче масовата пренастройка на потребителското поведение се забави и започне едва когато се появи реален дефицит, световната икономика може да няма време и ресурси за преминаване към алтернативни енергийни източници.
Независимо колко дребни изглеждат поотделно, многобройните ежедневни актове на избор, потребителските навици, стилът на живот, модата, формите на забавление оказват значително влияние върху насоките на развитие на обществото и не могат да бъдат пренебрегвани. Азимов разглежда тази "психоинерция" във Фондацията и описва негативите от продължителното и натрупване без изпреварваща корекция в съответствие с променящите се условия. Всъщност психоисторията изобщо не е ключов елемент в модела за въздействие който автора предлага - вместо чрез "отблъскване" от негативните насоки на развитие посоката на движение да бъде променена чрез "привличане" към успешен и позитивен модел. Няма никави пречки групи от хора които виждат съществуващите проблеми (например любители на фантастиката) да обединят усилията и знанията си и чрез избягване на разпространени грешки, обмен и усъвършенстване на успешни и ефективни модели на поведение, създаване на качествена информационна и културна среда да създадат "острови на творчество ефективност и успех" които да станат привлекателна позитивна алтернатива на моделите на поведение предлагани от масовата култура.
Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Кал » Съб Мар 19, 2005 8:11 am

Idle Fellow написа:


> Независимо колко дребни изглеждат поотделно, многобройните
> ежедневни актове на избор, потребителските навици, стилът на
> живот, модата, формите на забавление оказват значително влияние
> върху насоките на развитие на обществото и не могат да бъдат
> пренебрегвани. [...] Няма никави пречки групи от хора които виждат
> съществуващите проблеми (например любители на фантастиката) да
> обединят усилията и знанията си и чрез избягване на
> разпространени грешки, обмен и усъвършенстване на успешни и
> ефективни модели на поведение, създаване на качествена
> информационна и културна среда да създадат "острови на
> творчество ефективност и успех" които да станат привлекателна
> позитивна алтернатива на моделите на поведение предлагани от
> масовата култура.

Ето, стигнахме и до Фантазия...


К:)

Човешката библиотека е:
~ място, на което книгите сбират човеци;
~ отворена за всеки.
:)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2076
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Пон Апр 11, 2005 8:17 am

"Повесть-притча «Старик и море» (1952) посвящена заветной авторской идее — «трагическому стоицизму»: перед лицом нецеленаправленной жестокости мира человек, даже проигрывая, обязан сохранить мужество и достоинство."
Литературна критика.

"В 1952 году Эрнест Хемингуэй опубликовал в журнале "Лайф" повесть под названием "Старик и море". В ней шла речь о кубинском рыбаке, у которого небыло клева восемьдесят четыре дня подряд. А потом он поймал огромного марлиня. Он убил его и привязал к лодке. Пока он плыл к берегу, акулы объели с рыбы все мясо. Когда вышел рассказ Хемингуэя, я жил в Барнстэбл-Вилидж на мысе Кейп-Код. Я спросил у одного местного рыбака, что он думает об этой повести. Он сказал, что главный герой -- полный идиот. Ему нужно было срезать с рыбины лучшие куски мяса и положить в лодку, а что не поместится -- бросить акулам."
Курт Вонегът, Timequake

Да отправиш предизвикателство към природата и да изгубиш битката съхранявайки достоинство вероятно е възможно. В това да си извоюваш шанс за победа срещу ограниченията на природата и да загубиш заради стереотипи в мисленето които сам си си създал има трагизъм, може би и стоицизъм , но много малко достоинство.
Често решението на даден проблем дълго време съществува ясно формулирано и широко известно и само ограниченията в мисленето и стереотипите на поведение наложени ни от нашата култура ни пречат да се възползваме от него преди поредната криза да ни принуди да му обърнем внимание. Съвсем естествено би било например някои от моделите спомогнали за бързото развитие на науката и технологиите да се приложат в сферата на индивидуалното и обществено развитие.
1. Позитивизъм. Каквито и аргументи да са имали привържениците на тезата че полет на машини по-тежки от въздуха е невъзможен фактът че братя Райт извършват такъв доказва че те грешат. Независимо колко привична и удобна за нас е представата ни за света, наличието на факти които и противоречат доказва че тя се нуждае от корекция. Елементарната логика показва че наличието дори на единични примери за хора или групи от хора постигнали успех в някакво начинание доказва че достигането на успех в тази област по принцип е възможно. Успехът на само няколко качествени фантастични произведения доказва че потенциални потребители на подобен род творчество съществува. Съществуването на групи от хора възприели определени идеи, правила, етични принципи или обединили усилията си за постигане на дадена цел показва че създаването на подобни групи е възможно. Наличието на хора реализирали идеите и способностите си в интересуващата ни област е доказателство че за нас подобен успех също е възможен. Всичко което е необходимо е пътищата за постигане на желаният от нас резултат да бъдат анализирани, усъвършенствани доколкото е възможно, адаптирани към конкретните условия и творчески приложени. Този принцип е разгледан по великолепен начин и оригинално приложен в "Ниво на шума" (Noise Level) на Р. Ф. Джоунс. Възприемането за норма и модел на многобройните примери на неуспех ни дава добро оправдание за бездействие, но автоматично ни обрича "трагически стоицизъм" пред лицето на собствените ни неуспехи.
2. Рационализъм. За да бъде приета, една идея трябва да отговаря на определени критерии - да е логична, обоснована, непротиворечива, да съответства на наблюдаваните факти. Културата ни налага система от правила, ограничения, норми и стереотипи на мислене и поведение създадени по различно време, при различни условия често на базата на религиозна, мистична или вече доказано невярна картина на света. Успехите или неуспехите на носителите на дадена култура зависят от сумарното въздействие на всички нейни елементи и не могат да бъдат използвани за оценка на отделни правила, норми или стереотипи. Част от правилата обичаите и нормите на една по-бавно развиваща се култура може да са по прогресивни, разумни и полезни от съответните им в една процъфтяваща култура и обратно - бързо развиваща се култура може да притежава доста изостанали необосновани и вредни компоненти. Обосновката на много правила и норми в обществото не издържа и най-бегла проверка за логичност или съответствие с наблюдаваните факти, а често единствен аргумент за приеменето им е фактът че те вече са широко приети. Подробен анализ на много такива норми и стереотипи присъства в творчеството на автори като Пратчет и Вонегът. Въпреки че липсата на аргументи за, не означава непременно че въпросните правила са вредни и трябва да бъдат отхвърлени, има поне две причини обосновката на готовите стереотипи и модели с които ни захранва обществото да бъде подлагана на внимателна проверка. Първо - информацията която ни дава културата е важен елемент от общата ни представа за света. Много вероятно е действия планирани на базата на погрешна информация и представи да не доведат до желанит от нас резултат. И второ - приемането на иформация без оценка за нейното качество създава вредният стеротип за избягване търсенето на собствени оригинални решения и безкритично приемане на масови и съответно не особено качествени и ефективни модели на поведение. Подобен стереотип отклонява енергията на много хора към защита и пропагандиране на огромен брой привлекателно изглеждащи, но доста необмислени, недоказани и нелогични "лесни" решения на различни проблеми.
Както вече бе споменато опредялящи при изграждане на индивидуалната представа за света и модели на поведение са натрупаните от съответната култура действителен и виртуален колективен опит. Най-важен, ключов момент при изграждането на качествен модел на света и намирането на успешни и ефективни модели на поведение е осъзнаването че анализът, селекцията и употребата на този опит е дело на индивида, че качеството на тази селекция има решаващо значение за усъвършенстване на разбирането на и взаимодействието с обществото. Научната и технологична информация като цяло, и особено предлаганата от образователната система непрекънато бива проверявана и актуализирана. Като изключим влизащите в сферата на интереси на доста ограничен кръг хора нови и непроверени хипотези при взаимодействито си с науката и технологиите индивида получава достъп до проверена, систематизирана, отговаряща на определени критерии за качество информация. В повечето области на човещкото познание необходимата селекция се свежда по-скоро до подбор на най-необходимата и полезна за конкретните цели, отколкото до откриването на вярната информация.
Коренно различна е ситуацията с предлаганите от културата действителен и виртуален опит. Художественото творчество например с развитието на съвременните медии заема все по-голям дял в получаваната от индивида информация. То дава възможност за преодоляване ограниченията на средата като позволява директно получената чрез наблюдение и общуване информация да бъде допълнена с натрупаните интелектуални постижения на най-добрите, най-качествено мислещите умове в човешката история. Художествената класика позволява създадените чрез опита модели да бъдат допълнени детайлизирани, анализирани и усъвършенствани. Фантастичното и прогностично творчество предлага широк спектър от оригинални идеи, авангардни модели на поведение, нестандартно мислене, изпреварваща информация за възможните промени и анализ на вариантите за развитие. Поради своята същност обаче - поле за свободен обмен на мнения, гледни точки и идеи и хипотези - художественото творчество не може и не бива да бъде подлагано на предварителна селекция подобно на научната и технологична информация. Свободата при създаване на и достъп до художественото творчество е предпоставка за изграждане на личностна индивидуалност, която в еволюцията на обществото замества твърде бавниите генетични промени и дава възможност за изменчивост адаптация и развитие. Индивида получава достъп до целият създаден "фонд" от художествена информация и в зависимост от способностите си за подбор, анализ и селекция изгражда собствен набор от качества умения и способности. Целта на този фонд е да предложи широк набор от вече разработени идеи, хипотези, гледни точки и модели на поведение, какъвто индивида трудно би изградил сам и чрез подбора, комбинацията и усъвършенстването на които би могъл да изгради сложна и оригинална индивидуалност. Тъй като художественото творчество предлага разнообразни, често взаимно изключващи се варианти приемането им на базата единствено на емоционални или естетични критерии трудно може да създаде работеща система. Колкото и не на място да звучи подобна аналогия когато говорим за творчество и индивидуалност - от части подбрани единствено по въшният им вид може да се направи модернистична скулптура но тудно радиоприемник. Един работещ вариант за желаещите да се възползват от потенциала за самоусъвършенстване съдържащ се в художественото творчество е създаването на определена култура на потребление на художествена информация:
- информацията съдържаща се в едно художествено произведение да бъде оценявана независимо от художествените му качества. Тъй като художественото творчество дава немалка част от представата ни за света отделни ярки събития или художествени произведения могат да създадат самоподдържаща се легенда - идеализирана представа за събития исторически периоди или личности която постепенно измества действителноста и точно със своята идеализираност привлича нови автори които я приемат допълват и разширяват. Романтичните представи за на рицари, пирати, каубои, авантюристи са дотолкова възприети от всички, че произведения като Дон Кихот или Седемте самураи/Великолепната седморка които внасят в легендата елемент на реализъм ярко се открояват на общия фон. Друг вид "легенди" се раждат от интелектуалната безпомощност на някои автори които безкрайно разработват образи като гангстер психопат или сериен убиец и се стараят да прикрият липсата на идеи с усъвършенстване на формата или натурализъм, а умението да се предизвика симпатия към откровено неприемлив модел да превърнат в мярка за оригиналност и творчески героизъм. На другия полюс на легендотворчеството са немалкото произведения които експолатират и подкрепят разпространени представи и привлекателни заблуди, изобретяват причини за бездействие или оправдания за недостатъци и неуспехи.
- предлаганите от автора модели да бъдат приемани само след оценка на тяхното качество - логичност, обоснованост, непротиворечивост, съответствие с наблюдаваните факти. Още древните религии са открили множество представи за света които изглеждат привлекателни, ласкаят самолюбието ни, дават смисъл достоинство и перспектива на съществуването ни. Художественото творчество ни предлага множество варинати за постигане на вътрешен мир и душевна хармония. Ако желаем обаче да извлечем модели които да ни помогнат при практическото ни взаимодействие със света емоционалното приемане не е достатъчен критерий. На пръв поглед изглежда че прилагането към художественото творчество на методи характерни за науката би довело до постигането на еднообразни резултати и би попречило за постигането на индивидуалност и разнообразие. Всъщност тези методи само помагат за постигане на висока ефективност при извличането на информация и изграждането на личностни качества и умения. Самият комплекс от качества и умения изграден за постигането на дадена цел е по-скоро вид технология, а както е известно първо - могат да съществуват множество технологии за постигане на даден резултат и второ - с натрупването на знания технологиите се променят и усъвършенстват.
Много любители на художественото творчество притежават необходимият "фонд" от информация идеи и решения и лесно могат да превърнат тази информация в стройна и практически приложима система от качества и умения. В групи в които са концентрирани хора с подобна подготовка, няколко ентусиасти лесно могат да демонстрират че при наличие на необходимата нагласа решения на повечето проблеми съществуват и да създадат необходимата увереност че художественото творчество може да бъде използвано като незаменим инструмент за обучение и самоусъвършенстване.

Idle Fellow
 

Re: Idle Thoughts

Мнениеот Idle Fellow » Сря Апр 13, 2005 7:57 am

Вероятно поради липсата на критично мислене и други качества многократно ми се е налагало да установя че някаква моя представа не съответства на действителноста. В много от случаите се оказваше че дълго време съм имал цялата необходима информация за да установя това несъответствие, но съм приел някави аргументи без да подложа на преценка тяхната логичност и значимост. Когато подобни случаи станаха твърде много отначало несъзнателно, а после и съзнателно започнах да си създавам навици за по-внимателна преценка на информацията и планиране на действията си. За интересни смятам не публикуваните тук текстове а по-скоро резултатите от един практически експеримент за съзнателно подобряване на качеството на мислене и възприемане на информацията. Нямам подготовка по психология и съответно представа дали подобна информация може да представлява интерес. Тъй като приложените от мен методи, колкото и да са примитивни дадоха задоволителен (по моя преценка и като се има предвид ниската отправна точка) резултат, а не съм забелязал подобни на тях да се рекламират някъде сред многобройните рецепти за успех реших да питам дали подобна информация може да бъде от полза за някого. Колкото и по-напреднали в разсъжденията си да са някои от четящите тук, те неизбежно ще трябва да взаимодействат хора с по-слаба подготовка и често - да им въздействат и да ги подготвят да възприемат нови идеи. Ако не съм открил поредният велосипед и някой има желание да използва тази информация ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ ще се постарая доколкото ми е възможно да му съдействам.
Idle Fellow
 

Следваща

Назад към Общи дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron
Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 5 минути)
На Сря Яну 15, 2020 8:06 pm е имало общо 349 посетители наведнъж.

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта