Начало форум Наука и прогностика

Наука и прогностика

Отвореното общество

Място за обсъждане на теми, свързани с наука, философия, прогностика, евристика

Отвореното общество

Мнениеот ogonommo » Нед Юни 13, 2010 1:33 pm

Слагам темата тук, понеже засяга бъдещето на човешките общества и предлага наистина добра перспектива за развитие, за разлика от споменатия в другия раздел фашизъм.

В центъра на идеята за отвореното общество е концепцията за отворения код, която не е нова, но прилагането ѝ напрактика датира сравнително отскоро.

Отвореният код е безплатното и свободно споделяне и разпространение на знания. Върху основите на идеята стоят операционни системи като Линукс и Симбиан, огромно количество софтуер с отворен код, отворените формати и лицензи... и Уикипедия. Разширена върху по-голяма част от живота ни концепцията предлага отворени технологии и комуникации и евентуално възникването на едно наистина отворено общество. Но за да се стигне дотам трябва да се преодолеят много препятствия, някои от които са доста сериозни.

Какво стои на обратната страна на отворения код - наследените от древността фокуси и магии, които целят прикриване на знанието и познанието под формата на ритуали и измислени практики. Знанието е било притежание на малцина, които са го използвали за натрупването на власт и придобивки в различни форми. За щастие вече излизаме от тази ера, но това не пречи на съществуването на корпорации като Microsoft, които правят всичко възможно, за да удължат криенето на знания. Фактът, че преобладаващата част от населението на света ползва операционните системи на Microsoft далеч не означава, че това е най-добрата алтернатива. Защото съюза на Microsoft с хардуерните производители, които също крият спецификациите на своите продукти спъва конкуренцията. Компанията вече няколко пъти е била обвинявана в опити за монопол.

Блогът на Григор Гачев предлага добър поглед върху патентите и авторските права:

Какво още може да предложи идеята за отвореност?

Първо: добра стъпка към децентрализация на властта и контрола. Разбиването на обществените структури на все по-малки парчета, което ги прави по-независими и динамични. По-малко уязвими. Свободата на речта в днешните модерни времена е донякъде илюзорна. Защото продължаваме да използваме технологии, които ни правят зависими от техните патентни държатели. Дали мога да си говоря свободно с моите приятели, ако мобилният оператор, към който е причислен клетъчния ми телефон колапсира или прекъсне връзката ми? А как биха изглеждали нещата, ако комуникациите бяха децентрализирани и до голяма степен автономни? Кой би контролирал потока на информация?

Сигурен съм, че за някои тази свобода изглежда чудовищна. Но тя е предпоставката за бъдещо развитие на мисленето и поведението на гражданите. Като отделни единици.

Второ: достъп до огромно количество знания. Свободата за избиране на методи за решаване на дадени проблеми. Търсенето на различни пътища и сравняването им. В зората на отворения код никой не предполагаше, че милиони хора ще предпочетат безплатно и безвъзмездно да споделят познанията си. Че ще се организират общества, работещи върху създаването на приложения от всякакъв тип и за всякаква цел. Криенето на кода и технологичните спецификации на хардуера може да е спънка, но мнозина скачат много добре, а още повече ще ги последват.

Дейвид Брин, един от най-добрите съвременни футуролози, предлага интересен поглед върху бъдещето на обществото. Негови лекции могат да бъдат намерени онлайн. (Ако не се лъжа, в личната му страница http://www.davidbrin.com/ също има връзки към тези материали.) Книгата му, "The Transparent Society" - за тези, които я имат или са я чели, - също предлага много интересни гледни точки.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 2:49 pm

"отворенните кодове" са добро начало.
хубаво е и да се подкрепят, да се стабилизират против реставрация на затварянето на кодовете и ограничаване на информацията (както достъп до нея, така и използването й са свои нужди, вкл производствени).
---------------------------
имам два въпроса към автора на темата:
--- какви пречки има СЕГА пред този тип общество?
--- какви технологии смяташ за ключови?

---------------------------
Приложения към концепцията на топикстартера:

1. Териториално самоуправление (без унитарни закони за области, региони и т.н.; всяка общност стига до свои вътрешни съглашения, а регионите са израз на по-общи съглашения)
(занимава се с въпросите на общоживеенето, стопанисване на жилищни сгради (сами по себе си самоуправляващи се елементи) и прилежащите земи (който пожелае, ползва определени парцели, стига да води дневник на земята и да се въздържа от ползване на наемен труд, с което поощряваме кооперирането), подържане на чистота, ред, взаимодействие с Мрежовите структури).
2. Мрежови асоциации (не се ограничават в рамките на дадена територия)
(производствени, потребителски, образователни, здравни, научни, инженерни, аварийни, инфраструктурни, комуникационни, ...)
Производствените звена (образуват свои асоциации) се договарят с териториалните за разполагане на свои обекти или за режима им на функциониране.
Инфраструктурните поддържат съоръжения и обекти.
Потребителские поръчват стоки, услуги, или ги търсят на свободния пазар.
и т.н. - описвал съм го в блога си.
---- И двата типа структури се базират върху най-общи конвенционални принципи, в които изискването за "отворен код" се разпространява върху всичко, освен чисто личната, интимна сфера на отделната личност). Основен организационен принцип е последователен федерализъм на всички нива на взаимодействие.
Спорове се решават чрез арбитраж (спорещите страни си избират трето лице или група, които да ги разсъдят; полезен би бил и "Форумът за установяване на факти" както е описан от Ерик Дрекслер; след принципите важен и принципът за отказ от насилие и принуда, при запазено право да се противодейства на насилие и принуда с всички средства, при които не се засягат непосредствено трети лица, групи, общности).
Смятам за уместно отменяне на едрата частна собственост върху земя (отказ от гарантирането й чрез задължаващите решения на свободния арбитраж).
Собственост върху средства за производство се запазва (вкл и едрата - доколто са съгласни ангажираните в нея).
Личната собственост (жилище, двор, кола и т.п.) е гарантирана с арбитраж и пряко действие.
Опазването на договорения ред се осъществява на дадена територия със силите на всички живущи на нея без привилегии и с избиране на ситуационни тясноспециализирани лидери за дейности, при които не нужно бързо вземане на решения и импровизация в конкретна обстановка.

за известно време би била удобна идеята "безпроцентни частни пари" като начин за непосредствено привличане на средства за даден проект, производство, изобщо дейност. Не институции и малцинства ще разпределят и концентрират ресурси в дадена посока, а заинтересованите хора директно ще подкрепят онова, което им се струва необходимо да се създаде, поддържа, развива.


Отвореният код за технологии ще доведе до взрив на научно-техническо творчество (тук не разглеждам творчеството в областта на изкуството), разработките от което ще обезсмислят отделни елементи от мрежовите асоциации (структурно опростяване без загуба на полезни за обществото функции). Производството все повече се персонализира, при което се отхвърлят взаимните принудени зависимости.
По-гъвкави и все по-ситуационни ще стават и териториалните самоуправления, тъй като и земята престава да бъде важен фактор
(а това ще е добре за намаляване на цивилизационния натиск върху околната среда; съвсем "без намеса" е нереално).
По този път стигаме до технологична, а значи и социална сингуларност. Какво става нататък, лично аз не мога да си представя.
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот ogonommo » Нед Юни 13, 2010 3:07 pm

Отново казвам - социологията и икономиката не са ми силните страни. Имам прекалено слаби познания, за да дам някакво адекватно мнение. Но най-голямата пречка е текущата вече остаряла икономическа парадигма. Хората обичат парите и (повечето) трудно могат да си представят как ще функционира едно такова отворено общество. Някои потребители на форума включително.

Опитът за запазването на фирмените тайни и образуването на такива групички, които взаимно си помагат в трупането на пари също е пречка. Иначе бихме видели бум на домашно направени устройства и бързо адаптиране на отворения код към всяка налична и открита технологиия. (В момента това адаптиране се забавя заради нуждата да се откриват как точно функционират хардуерните устройства (които идват като черни кутии) и създаването на модели/драйвери за ползването им.)

За една от ключовите технологии смятам информационно-комуникационната - т.е. тази, чрез която се предават тези знания. С която отделните единици си комуникират в (относително) реално време и която им предоставя динамичност.

Биотехнологиите също представляват интерес, защото:
    - помагат за създаването на по-устойчиви, по-продуктивни видове, чрез които могат да се решат проблеми с изхранването, а и вероятно с енергетиката и намирането на суровини за производството на нови материали и технологии;
    - решаването на здравословни проблеми, удължаване на средната продължителност на живота, разкриване на тайните на функционирането на човешкия мозък и адаптирането на механизмите за създаване на ИИ.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Отвореното общество

Мнениеот Йордан Янков » Нед Юни 13, 2010 3:19 pm

За да имаш отворен код е необходимо да не зависиш лично от размяната на кода. С други думи, ако си програмист и получваш дохода с който живееш чрез изпълението на конкретни проекти, то тогава в СВОБОДНОТО си време можеш да правиш и отворен код. Бедата е, че това е много специфична социална и икономическа ситуация и не може да бъде взета за универсален модел. Повечето от хората са принудени да разменят продуктите на своя труд срещу пари за да могат да живеят.

Проблемите с авторските и патентните права идват от противоречието между форма и съдържание, което се съдържа в интелектуалните продукти на труда. Опитах се да обърна внимание на Григор Гачев върху това фундаментално противоречие, но той така и не разбара за какво става дума. Казвам го това за да ти обърна внимание, че отворения код е едно възможно и добре работещо ЧАСТНО решение на въпросното фундаментално противоречие, но не може да бъде приложено като универсален подход за преодоляването му в рамките на цялото общество.

Какво стои на обратната страна на отворения код - наследените от древността фокуси и магии, които целят прикриване на знанието и познанието под формата на ритуали и измислени практики. Знанието е било притежание на малцина, които са го използвали за натрупването на власт и придобивки в различни форми.


Натрупването на власт и придобивки не е случайно хрумване на зли хора. Технологиите, които човечеството познава, винаги генерират дефицити, а властта и натрупването са функции за тяхното преодоляване или по-скоро управление.

За щастие вече излизаме от тази ера...

Де да беше така ...

Фактът, че преобладаващата част от населението на света ползва операционните системи на Microsoft далеч не означава, че това е най-добрата алтернатива


Преобладаваща част от населението на света все още има проблеми с това какво да яде. Докато има гладни, разпростанението на отворен код ще бъде само привилегия за малцина.

добра стъпка към децентрализация на властта и контрола. Разбиването на обществените структури на все по-малки парчета, което ги прави по-независими и динамични.


Да, съгласен съм, това го говоря отдавна, но с една съществена поправка - не трябва да се РАЗБИВАТ съществуващите обществени структури, а да се СЪЗДАВАТ нови, които упсешно да ги конкурират за вниманието и предпочитанията на хората. Ако ти създадеш такива структури, хората ще гласуват с кракат аси за теб и ще напуснат старите структури и ще дойдат при теб.

Свободата на речта в днешните модерни времена е донякъде илюзорна. Защото продължаваме да използваме технологии, които ни правят зависими от техните патентни държатели


С какво Мтел или Глобул те е ограничил в твоята свобода да говориш чрез своите патентни права?

Дали мога да си говоря свободно с моите приятели, ако мобилният оператор, към който е причислен клетъчния ми телефон колапсира или прекъсне връзката ми?


Очевидно няма да можеш да говориш, но причината за това не е патентното право, а самата технология, чрез която се осъществява връзката между теб и събеседника ти. Измисли технология, която позволява по-добра и защитена врзъка и няма да имаш проблеми.

А как биха изглеждали нещата, ако комуникациите бяха децентрализирани и до голяма степен автономни?


Имаш ли идея за такива децентрализрани комуникации?

Относно фундаменталното противоречие, за което споменах по-горе, диркетно копи/пейст от мнението ми в блога на Григор Гачев:
"Правото на собственост се състои от три правомощия: владение, ползване/плодоползване и разпореждане.
Владението е способността да променяш формата на веща, нейното положение и т.н.
Ползването/плодоползването е способността да ползваш веща или нейните плодове.
Разпореждането е спосбността да преотстъпващ временно някое от първите две правомощия или да се отказваш от третото правмощие, с което се отказваш от самото право на собственост. Това правомощие е ключовото, макар че правото на собственост възниква от първото правомощие - владението.
Самото право се дефинира като право да изискваш от другите да не упражняват владение и ползване на веща и да притежаваш правмощието да се разпореждаш с нея.
За повече информация и детайли - “Вещно право” от Петко Венедиков, 1935(с) :)
Това е традиционното класическо римско вещно право.

Забележете, че владението говори за промяна на ФИЗИЧЕСКАТА (веществена) форма на веща, а ползването се отнася да огрничаваш другите да ползват веща. От своя страна, ВСЯКА информация е ИДЕАЛЕН обект. Идеалното е проявление на материята (единство на всичко съществуващо, което ни отървава от бога), което проявление съществува за останалите материални обекти чрез ТЕХНИТЕ форми. Тоест, иделаното е явление което няма собствена веществена форма, а взема на заем формите на други обекти. Ето защо, какъвто и да е носител да има, измислицата на даден автор никога не може да се сведе до самия носител. Но това обръща вещното право на собственост с краката нагоре. Първо, правомощието “владение” става крайно проблематично, тъй като то се отнася за физическата форма на вещите, които не могат да бъдат отделени от своето съдържание, а идеята си сменя формите като носни кърпички - коя всъщност форма владее собственикът на авторското право? Второ, самата идея съществува само и единствено ако си сменя формите и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ - ако една книга не се чете от никой (ползва) тя дефакто не съществува. А това е точно обратното на класическото вещно право, което забранява ползването на обекта на собствеността от други хора.

Ето това е голямото противоречие между правото на собственост и авторското право, което се опитват да го таксуват като вещно право. Нещата обаче са още по-сложни. Проблемът е, че в днешно време авторите са загубили своята вещна самостоятелност и са ПРИНУДЕНИ да разменят резултата от своя труд срещу вещи, които им помагат да живеят. Получава се парадокс - разменя се обект на вещното право срещу обект, който е качествено различен от веща. Можете да съизмервате количествено само два качествено идентични обекта, а поемата е качествено различна от домата. Парите не вършат работа като мерна единица (както успешно го правят между домата и самолета например) защото и те както домата са вещ с точно определена форма. А идеята няма такава замръзнала форма. И си остава въпроса - как авторите да живеят в свят, в който се разменят вещи, а те произвеждат идеи? Задоволителен отговор няма. Всеки напън да се затяга или прилага авторскотправо като класическо вещно право са обречени на неуспех. От друга страна, авторите трябва да живеят. затова надлъгването и безполезното чесане на езици ще продължава. До момента в който хората ще престанат да си разменят вещи за да живеят, а ще си разменят свободно идеи за да се наслаждават. Този момент засега не е възможен така че всеки да се оправя кой както може в тази каша."
Метаморфи от всички Вселени - обединявайте се!
Аватар
Йордан Янков
 
Мнения: 1320
Регистриран на: Нед Яну 05, 2003 12:51 pm

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 4:48 pm

Шаркан написа:"отворенните кодове" са добро начало.
хубаво е и да се подкрепят, да се стабилизират против реставрация на затварянето на кодовете и ограничаване на информацията (както достъп до нея, така и използването й са свои нужди, вкл производствени).
---------------------------
имам два въпроса към автора на темата:
--- какви пречки има СЕГА пред този тип общество?

На този въпрос засега мога да ти отговоря - ако ти наистина беше за отварянето и свободното ползване на информация, би пуснал пълния текст на "Слънце недосегаемо" безплатно по мрежата. Но досега не съм го видял по този начин.
А можеш да го направиш с един-единствен клавиш. Даже ей-сегинка.
Останалото ще го прочета до края и ще отговоря.
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 5:11 pm

Ивайло Иванов написа:На този въпрос засега мога да ти отговоря - ако ти наистина беше за отварянето и свободното ползване на информация, би пуснал "Слънце недосегаемо" безплатно по мрежата.
:problem: :problem: :problem: :problem: :problem:
то е пуснато почти заедно с книжните.
Питай Калин. :shifty: :problem: :problem:
Оставено е за свободно сваляне с покана, който поиска, да плати за него 6 лв по сметката на "Човешката". :shifty:

"Нано" не можах да го кача по чисто технически причини, но го има в "Читанката".
Ако не бяха чисто технически проблеми (и убедеността на Калин, че текстовете имат нужда от пипване преди поредното преиздаване), досега да съм качил и Царска заръка с Пълноземие, но и това скоро ще стане. Във всеки случай, който се е обърнал към мен по мейла, пратил съм му файл или съм помолил Калин да го направи, защото GPRS-връзката ми тук е слаба и нестабилна, едри атачмънти отнемат ужасно много време и нерви.
Пък Драконче отдавна е пуснато за свободен достъп. Както и почти всички мои разкази, които намирам за завършени.

Така че... що ръсиш неща, които са лъжа?
Нали уж знаеш за мен ВСИЧКО? :problem: :problem: :problem:
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 5:20 pm

добра стъпка към децентрализация на властта и контрола. Разбиването на обществените структури на все по-малки парчета, което ги прави по-независими и динамични
струва ми се, че тук се има предвид ТЪКМО изграждане на нови структури, а не тяхното РАЗРУШАВАНЕ и оставяне на хаос и развалини.

Моето виждане за преобразяване (анархореволюция) се гради именно върху създаване на ПАРАЛЕЛНИ структури, които с по-голямата си привлекателност обезкървяват и обезсмислят официалните институции, без да има загуба на общественополезни функции (именно полезни за обществото като комплекс на взаимоотношения на ЛИЧНОСТИТЕ, не полезни за и угодни на държавната система).
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот ogonommo » Нед Юни 13, 2010 5:26 pm

Да, имах предвид точно паралелното изграждане на нови структури, довабяне на все повече мляко в кафето, докато не се постигне желания ефект :smile: . Революцията трябва да е плавна.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 5:35 pm

За една от ключовите технологии смятам информационно-комуникационната
съгласен.
Но, както вече посочи Данчо, необходима е и хардуерна инфраструктура, достатъчно децентрализирана и автономна от икономически групировки.
Не знам дали късовълновото радио би могло да предложи удобна среда за развитие на това нещо.
Но по-пръв е въпросът за децентрализирана енергийна система.
Биотехнологиите
аз бих заложил на биониката.
Под "бионика" разбирам технологии, които имитират (със съответни целеви оптимизации и опростяване) живи организми и системи. Имитират ги структурно (конструкцията на самолета = имитация на планираща птица) и функционално (възпроизвеждане на процеси, които ПОНЕ се приближават до икономичността и ефективността на физиологични процеси, или дори се справят по-добре от обектите на имитация). Имитацията става както на макро, така и на микро и нано нива.
Дрекслеровата асемблерна нанотехника е молекулна бионика.
Дори тя да не е постижима скоро, остават по-"едрите" мащаби.
Едно възпроизвеждане на фотосинтеза в компактен машинен хардуер би съчетало в себе си перспективите на биотехнологиите. А пък генетично променени организми биха могли да захранват с универсален (или буквално няколко типа парауниверсален) материал обемните принтери, които пък биха могли да произвеждат практически ВСИЧКО, в това число и собствени копия.
Копия точни и подобрени версии (както става с усъвършенстването на свободния софтуер).
Нече има успешни експериенти в отношение на самовъзпроизвеждащи се 3.Д-принтери, а биопринтерите, макар още да не могат да напечатат орган за трансплантация, вече са способни да направят съвсем истинска пържола.
(Данчо оспорваше това)
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 6:50 pm

Шаркан написа:
Ивайло Иванов написа:На този въпрос засега мога да ти отговоря - ако ти наистина беше за отварянето и свободното ползване на информация, би пуснал "Слънце недосегаемо" безплатно по мрежата.
:problem: :problem: :problem: :problem: :problem:
то е пуснато почти заедно с книжните.
Питай Калин. :shifty: :problem: :problem:
Оставено е за свободно сваляне с покана, който поиска, да плати за него 6 лв по сметката на "Човешката". :shifty:


Мне. Само при поискване. И получаването й зависи от това дали ще ти прочетат писмото. Казах "свободно".

И... нали знаеш, че обичам да експериментирам. :wtf:
Ей-сега изпратих писмо до "Човешката библиотека" със следното съдържание:
Здравейте!
Това писмо е експеримент и има за цел да провери дали авторът на една книга действително е за свободния достъп до информация в мрежата. Искам да си изтегля в електронен формат книгата "Слънце недосегаемо". Купил съм я в хартиен вид, макар, че още не съм стигнал до нея. Не възнамерявам да заплащам електронния вариант. Искам да проверя за колко време ще получа достъп.
:)
Ваш: Ивайло Иванов


Сега ще видим доколко е свободно! :smile:
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 8:59 pm

Ивайло Иванов написа:Сега ще видим доколко е свободно!
е?
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 9:02 pm

И резултатите от експеримента:
За около 15 мин. получих достъп, браво на Калин. :smile:
Но и късметът си каза думата.
Което обаче не променя факта, че това не е свободно ползване.

Колкото до отвореното общество - не вярвам в него. Причините са няколко:
1. Такова общество е въжделение на потребяващите. Не на създаващите. Т. е. - колкото и да се отваря то, в него ще влизат предимно потребители. А производители и творци - по-малко. Дори Burzum, Korpiklaani и Sentenced - мои любимци, които никога не са печелели кой знае колко от музиката си, а Sentenced дори се разпаднаха по този причина - колкото и да са говорили, че правят музиката си за удоволствие, не са я предоставяли свободно и безплатно. В случая потребителят, колкото и да му се иска - няма абсолютно никакъв шанс да въздейства на производителя да му пусне свободно и безплатно и да влезе в това отворено общество. Той няма какво да му предложи, освен заплащане - но не желае да плаща. Както казва ЕксПешо - размяна. Е, да - размяна. Не знам в какви футуристични идеологии я няма, но сега тя движи света. Между другото - Металика имат концерт в София - ще ходите ли?
2. Такова общество няма възможност за развитие. Получавайки информация, знания, технологии и т. н. на готово, човекът ще отвикне сам да търси информация и знания. Резултатът - обратно към джунглата.
3. Дори и да се осъществи - такова общество е лесно манипулируемо. Винаги онзи, чиито продукти се търсят, ще се опита да извлече изгода - много по-голяма от вложените средства. Пример - Ал Гор с всичките изследвания за "глобално затопляне", СО2 в атмосферата и т. н., които се разпространяваха свободно и безплатно и намериха милионна аудитория. Ал Гор има и подобни грехове към рок музиката.
Абе... имам и още възражения, ама нещо ме домързя. :redface:
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот Шаркан » Нед Юни 13, 2010 9:12 pm

не умееш да губш.

сбогом, палячо
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 9:22 pm

Шаркан написа:не умееш да губш.

сбогом, палячо


Защо така?
Истина е за късмета.
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот Кал » Нед Юни 13, 2010 10:52 pm

Ако имате идея как хем да живея в материалността, хем постоянно да следя пощата на Човешката - слушам ви. :)

(Иво, в експеримента не разбрах какво значение има с какво закъснение ще получиш достъп до е-"Слънцето". Ogonommo например трябва да го е получил 2 часа и половина след заявката си. Можем да сравним със средното време, което отнема пристигането на съответната пощенска пратка, или... Не знам, първо трябва да разбера каква е била тестовата хипотеза.)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2075
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 11:07 pm

Кал написа:Ако имате идея как хем да живея в материалността, хем постоянно да следя пощата на Човешката - слушам ви. :)

Нямам идея как би изглеждала подобна ангария. :redface:


Кал написа:(Иво, в експеримента не разбрах какво значение има с какво закъснение ще получиш достъп до е-"Слънцето". Ogonommo например трябва да го е получил 2 часа и половина след заявката си. Можем да сравним със средното време, което отнема пристигането на съответната пощенска пратка, или... Не знам, първо трябва да разбера каква е била тестовата хипотеза.)

Абе, нищо... Ники каза, че бил за свободното и безплатно разпространение - и аз, понеже във всичко се съмнявам, споменах че ако бе така - той би предоставил "Слънце недосегаемо" за свободно и безплатно разпространение. И той взе, че се обиди.
Закъснението няма значение. А и те уверявам, че надали ще седна да чета от екрана - щото си я имам на хартия.
Да, цената е препоръчителна. Т. е. - може да бъде и безплатно. ОК.
Но свободно ли е? Аз твърдя, че не е. Защо - ами защото получаването зависи от посредник. От действия на трето лице. Провървя ми, че си ти. Ами ако беше някой друг? Ами ако не си поглежда пощата със седмици? Ами ако му се развали компютъра?
В този вид разпространение лошо няма, де. Просто принципът е друг. НП
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот Кал » Нед Юни 13, 2010 11:29 pm

Имаме си причини на този етап да не слагаме директни линкове "цъкаш и сваляш". Най-първата е психологическа - търсим читатели (не само със "Слънцето" - с всичко, което правим), които ще надмогнат мързела/боязънта си, и ще се напънат, и ще ни напишат писъмце. Ако ще и в два реда. Жест е. И победа над страха, който сковава.

Щото поне в тая версия на отвореното общество, което си представям аз, хората са готови да дадат нещичко от себе си, преди да посегнат. Нещичкото може и да не е материално. Давайки го, може и да се окажат с повече - на мига; все едно за какво посягат всъщност. :)
Аватар
Кал
 
Мнения: 2075
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 7:33 pm
Местоположение: Човешката библиотека

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Нед Юни 13, 2010 11:53 pm

Кал написа:Имаме си причини на този етап да не слагаме директни линкове "цъкаш и сваляш". Най-първата е психологическа - търсим читатели (не само със "Слънцето" - с всичко, което правим), които ще надмогнат мързела/боязънта си, и ще се напънат, и ще ни напишат писъмце. Ако ще и в два реда. Жест е. И победа над страха, който сковава.

Щото поне в тая версия на отвореното общество, което си представям аз, хората са готови да дадат нещичко от себе си, преди да посегнат. Нещичкото може и да не е материално. Давайки го, може и да се окажат с повече - на мига; все едно за какво посягат всъщност. :)


Това, което правите, е хубаво и самоотвержено. :smile:
Затова пък твоята версия ми харесва - защото това вече не е отворено, а затворено общество. Ръководи се от някакви установени правила, а не от липсата на такива. :wink:
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Re: Отвореното общество

Мнениеот akonitin » Пон Юни 14, 2010 1:10 am

Ивайло Иванов написа:Това, което правите, е хубаво и самоотвержено. :smile:
Затова пък твоята версия ми харесва - защото това вече не е отворено, а затворено общество. Ръководи се от някакви установени правила, а не от липсата на такива. :wink:


А ти защо така набързо даде дефиниция на това какво е отворено и какво затворено общество? Откъде накъде в отворените общества да няма правила, не виждам обаче причина подобни правила да налагат употребата на посредници при прилагането на самите правила.

Както и да е, както каза Калин ползите може да не са материални, в областта на техника вече има достатъчно примери - спонтанно се събират някакви групи, някои от хората в тях са се захванали да си майсторят нещо, споделят се идеи, опит, дори се разменят детайли и части. Каквото и да е участитео на хората в такава група то цялата група печели, защото споделят знания. В крайна сметка обаче тези знания имат своята материялна форма, т.е. някакви предмети за потребление (или дори предмети за производство на предмети за потребление). Уви, подобни практики днес са абсурдни на междуфирмено ниво, не толкова заради патентите (но и заради тях), колко заради производствената тайна и става така, че по сходни проблеми успоредно работят екипи, които нямат достъп до знанията на екипи, работещи по сходен проблвеми се получава така, че сума ти и хора продължават да откриват колелото...
akonitin
 
Мнения: 280
Регистриран на: Чет Май 20, 2010 9:45 pm

Re: Отвореното общество

Мнениеот Ивайло Иванов » Пон Юни 14, 2010 9:19 am

akonitin написа:
Ивайло Иванов написа:Откъде накъде в отворените общества да няма правила

Не съм казал точно това - отворения тип общество няма установени правила. Те са пожелателни. То затова и такъв тип общество и отворено - всеки влиза в него, държи се и излиза, предвид на това какво иска и се съобразява единствено с добрите пожелания, но и да се отклони от тях - санкция по принцип няма. Няма и кой да я наложи.
Когато обаче обвържеш влизането, поведението и излизането със спазването ня някакво правило - пък ако ще да е едно-единствено - това общество вече се обособява и индивидуализира. Т. е. - затваря се. В това няма нищо лошо или срашно, още повече, че такъв вид общества са правило. И по-трудно е да изброиш отворените общества, отколкото затворените. Почти всеки форум например е такова затворено общество. Всеки вход в блока, където живееш, си има правилник зъ вътрешния ред - и също е затворен тип общество. Всеки, град, село, паланка, за които има поне едно индвидуализиращо правило - също. Затворения тип общества са нещо нормално и няма нищо лошо в тях.
— Ого! А пистолет-то не мой! Номер не такой, как у моего… Мой номер начинался с года смерти Лермонтова, а этот… с года рождения Пушкина…
Аватар
Ивайло Иванов
 
Мнения: 1393
Регистриран на: Пон Яну 13, 2003 11:16 am

Следваща

Назад към Наука и прогностика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 5 минути)
На Сря Яну 15, 2020 8:06 pm е имало общо 349 посетители наведнъж.

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта