Начало форум Наука и прогностика

Наука и прогностика

Пътуване във времето

Място за обсъждане на теми, свързани с наука, философия, прогностика, евристика

Пътуване във времето

Мнениеот Алекс Белтов » Сря Ное 10, 2010 3:34 pm

Ето и моето мнение за темата във вид на кратък разказ:


Не вярвайте в духове! - разказ от Алекс Белтов

- Ало! - избърсваше с кърпа мокрото си тяло и бе трудно да задържа телефонната слушалка. "Мамка му! Не могат ли да почакат?”
- Емил? – позна гласа Елена, макар да не се бяха виждали дълго. Беше сигурен, че са приключили връзката си.
- Извинявай, ако не си сам! Трябва да се видим!- гласът и потрепери - Моля те!
- Аз съм. Мислех си, че едва ли ще ми се обадиш някога. Виж, историята с Весела, - започна да се оправдава Емил - аз не съм искал, така се получи ...
- Не, остави тези работи! - изхленчи тя - Спешно трябва да се срещнем. Не знам към кого да се обърна. Объркана съм много.
- Добре – съгласи се той - След един час на старото място. Ъ-ъ-ъ... искам да кажа в кафене "Стар аромат" - прецени, че това е най-подходящото място.
- Разбрах – зарадва се Елена - Ще те чакам!
"Кога пък тя ме е чакала? Винаги закъснява, това поне не съм забравил." - Емил бързо започна да се облича.
Както бе обещала, наистина го чакаше. "Все същата. Неотразима! Въпреки, че не се бе гримирала, кoето обичайно правеше" Емил приседна срещу Елена. Бе поръчала кафе за двамата. Нейното бе почти на свършване и тя въртеше притеснено чашата, като я разглеждаше от всички страни, сякаш бе музеен експонат.
- Здравей! Извинявай още веднъж ... – поде Елена - Пий бързо и да тръгваме!
- Хей, почакай! – изуми се Емил - Не сме се виждали от толкова време. За къде бързаме?
- Отиваме на вилата - бръкна в чантата си и започна да рови припряно в нея - С твоята или с моята кола? Избирай! – подаде му автомобилен ключ - И между другото, не си забравил английския език, нали?
- Не съм разбира се, защо? - повдигна вежди Емил
- Ще ти трябва - загадъчно прошепна Елена
Прозорците на вилата просветнаха отдалеч и Емил се досети, че Елена го води да се срещнат с някого. Не обичаше изненадите, но си прехапа устните и замълча.
Щом ги видя изправени на прага, той се смути за миг, после ококори очи и се изплези срещу тях. Посивялата му коса стърчеше нагоре, сякаш не бе виждала гребен от векове. Облечен в старомодни дрехи, сякаш извадени от театрална постановка, несръчно се опита да им се поклони. Емил бе виждал това лице и друг път.
- Ето, сега си приличам, нали? Все тази снимка показват - странен акцент, но въпреки това, английският си му бе достатъчно разбираем. После бръкна в джоба на блейзера и внимателно извади от него малка кутийка.
- Ето това - гордо вдигна ръка да го покаже - Това работи. Казвах им аз, но на теории много не вярват. Петдесет и пет години и тринадесет хиляди километра в континиум.
- Какво? - Емил невярвайки разтърка очите си - Елена, ако правите някакъв маскарад, само за да ми отмъстиш ... - обърна се гневно към нея
- Не виждаш ли? В началото и аз го помислих за актьор, но след като говорих с него, съм сигурна. Казвам ти! Той е! - на един дъх избълва тя.
- Той е? - зяпна Емил. - Ама за един и същ човек ли говорим?
- Аз съм - увери ги гостът със смешния си акцент. - Искам да ми донесете някакъв сборник, алманах или нещо такова за развитието на човечеството през втората половина на двадесети век! Да има от всички сфери на живота, включително и за науката. Да, най-вече за науката. Най-добре да бъде енциклопедия - потърка доволно ръцете си - А, да не забравя! И да е на английски език все пак, моля!- помоли им се старчето.
Елена и Емил се засуетиха за миг, но после като по команда се запътиха към вратата.
След няколко часа бяха седнали заедно, а странният им посетител разглеждаше в ръцете си доста дебела книга, пълна с илюстрации.
- Хм, та значи казвате, това е подходящо, - вдигна очи към тях -Така ли? - Елена и Емил едновременно закимаха с глави.
Гостът сякаш забрави за тяхното съществуване и запрелиства с интерес страниците, като понякога тихо възклицаваше под носа си: "Охо, така ли? Виж ти!", или пък, "Така си и знаех". Накрая изглежда намери това, което бе търсил и вдигна поглед към притихналите си домакини.
- Да-а-а, - провлачи той - ето какво. Слушайте внимателно! - почеса върха на носа си - Да разгледаме следния казус. Помислете! - вдигна показалец - Ако аз мога да се появя петдесет и пет години след моето настояще, тук, а след това мога да се върна на мястото и времето откъдето съм тръгнал, то аз бих могъл да пренеса обратно знанието, което ще открия в бъдещето. Моето бъдеще е ваше настояще. Нали така? Тоест, аз мога да изпреваря моето научно време с половин век, ако използвам това, което видях, а в такъв случай в науката ще се появи необичаен скок в качеството на теориите и технологиите. Правилно, нали? - не дочака отговор и продължи - Но, както виждам в този алманах, - почука с пръст върху кориците - такъв скок липсва. Ето! Няма - наплюнчи палец и попрелисти няколко страници - По моему, вярвам и вие не ще отречете логиката, аз никога не съм бил тук в това настояще. Парадокс! - вдигна рамене и замислено се почеса по белите мустаци. - Всъщност, за да съм откровен с вас, аз знаех това, просто исках да се уверя с очите си. Такъв съм си аз - показа пожълтелите си зъби в широка усмивка.
- Ето защо, от това следва, - поклони се пред тях - вярвам ще се съгласите, че аз днес не съм бил тук.
Емил и Елена се спогледаха.
- Доказателството за това държа в ръцете си. Тази книга, - вдигна алманаха пред лицата им - която така любезно ми донесохте - подпря с юмрук брадичката на лицето си. - И знаете ли? Изобщо, вие сте едни добре възпитани млади хора. А ние все обвинявахме младите. За всичко бяха виновни. Знаете как е... - запъна се малко - Оплаквахме се едни на други: "Новото поколение това, новото поколение онова." Питахме се: "На къде върви този свят?". Все нещо не ни харесва в младите. Обноски, музика, мода и така нататък. Но, да не ви отегчавам повече – разпери ръце - От мен ви дължа едно голямо "Извинявайте!". Приемете, че моята епоха се извинява на вашата епоха.
Сетне тромаво стана от стола. Така изправен, дори бе по-малък отколкото им се стори в началото. Въздъхна, а погледа му смутено се отклони към върха на обувките му. Не знаеше как да им го каже:
- Съжалявам, наистина съжалявам, но сега трябва да потърсите спешно психиатрична помощ - закърши извинително ръце - С подходящ курс на лечение, не след дълго ще забравите за духовете, които са ви спохождали - погледна ги закачливо изпод гъстите си вежди – А-а-а, примерно, такива като мен - ококори очите си и се изплези с език, досущ като "онази" прочута снимка.
Посетителят им направи пореден опит за поклон и без повече обяснения, бръкна в джоба на блейзера, направи странно движение, сякаш навиваше нещо с тирбушон и се разми в пространството. Столът на който допреди малко бе седял остана празен и Елена помисли, че трябва да седне. Краката и трепереха неконтролирано и едва се държеше изправена. Опита се да диша бавно и равномерно, но сърцето и ритмично галопираше.
- Мама му стара! – изруга Емил - Дали ще ни повярват?
- Не, - сигурна бе Елена - но нали затова ще ни лекуват? Нали така каза той? Ти знаеш, - сложи в чантата си дебелия алманах - той винаги е прав. Ще ни излекуват и това е - нежно го подхвана за ръката - Да вървим!


Александър Белтов
17.12.2009гВсички права запазени!
Аватар
Алекс Белтов
 
Мнения: 140
Регистриран на: Пет Апр 16, 2010 4:54 pm
Местоположение: София, България

Re: Пътуване във времето

Мнениеот ogonommo » Сря Ное 10, 2010 7:02 pm

Интересна тема. :smile: Да подходим малко по-различно?

Сега, следващото е само мое мнение, но то е съгласувано с няколко наблюдения в различни научни области (физика, психология, биология...).

Възприемането на интервали от време, и изобщо понятията минало и бъдеще са особеност (не бих дръзнал да го нарека недостатък) в перцепциите на живата мислеща материя (т.е. поне за момента изключваме механичните системи). Това е "хитринка" на еволюцията, подсилваща процеса на адаптация и оцеляване. За нас времето стои над всичко и това си личи в уравненията, с които описваме взаимодействието между физически обекти във Вселената. Реално обаче минало и бъдеще не съществуват. Няма механизъм във Вселената, който да запомня и разбира събитията, за да знае кога нещо е парадокс и не бива да бъде допускано. Модерните теории са непълни, нямаме единна теория за Живота, Вселената и Всичко останало.

За момента единственият подход за пътуване във времето (ако изключим горните ми съждения) са времепространствените тунели. Обаче пак според модерните теории пътуване обратно във времето през тунел би предизвикало експоненциално натрупване на енергия във входящия край на тунела и колапсирането му преди някаква материя изобщо да успее да премине. Доколко съществуването на тунелите и възможността през тях да бъде пренасяна материя или информация е отделен въпрос.

Понякога Парадоксът на близнаците се посочва като пътуването във времето, но реално нито е такова, нито пък има парадокс.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Deckard » Сря Ное 10, 2010 10:23 pm

Интересен разказ, Алекс. :smile:

Макар че пътуването във времето е чисто теоретична тема за дискусии, според мен в случая съществуват две възможни обяснения на този времеви парадокс:

1. Настоящето не е променено, тъй като пътешественикът все още не се е върнал назад във времето, за да сподели наученото от алманаха със своите съвременници и да промени вече съществуващата времева линия. Докато не се върне обратно, той фактически е само наблюдател на бъдещето и не нарушава пространствено-времевия континуум (както би казал Док Браун :smile: ).

2. Настоящето не е променено, тъй като при връщането си назад във времето с новите научни познания, пътешественикът е създал паралелна вселена (според една от теориите това става при всяка промяна на миналото), която съществува успоредно и независимо от предишната времева линия.
Преслав Костов
Аватар
Deckard
 
Мнения: 184
Регистриран на: Пон Авг 16, 2010 11:32 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Алекс Белтов » Чет Ное 11, 2010 10:37 am

Ogonommo - да, ти не приемаш, очевидно, че времето е линейна функция с определена посока ( в случая от минало към настояще).

Декард - ти приемаш линейната функция на времето, но търсиш слабостите на парадокса, който съм посочил.

Т.е. темата може да продължи в 2 паралелни хипотези - едната приема, че времето е линейна функция , а другата, не.
Аватар
Алекс Белтов
 
Мнения: 140
Регистриран на: Пет Апр 16, 2010 4:54 pm
Местоположение: София, България

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Алекс Белтов » Чет Ное 11, 2010 1:54 pm

Декард- по точка 1 от твоя пост:
вариант 1 - ако той се е върнал обратно на същото място, откъдето е тръгнал ( 55 години и тринадест хиляди километра от това място), то очевидно е , че той вече се е върнал , преди да се срещне с Емил и Елена (1955 г , по линейна функция е преди 2010г.). А в алманаха от съвремието не намира рязък скок на технологии и научни открития.
вариант 2 - ако се е преместил с още 55 години и 13 х км напред, как би се върнал обратно в своето съвремие. А той е световна знаменитост и ние знаем, че е бил там по време на своята смърт.


по точка 2 - от паралените вселени. повтарям , той е бил там по време и място на своята смърт.

Приемаш ли?

Ех, че интересно ми става.

давайте, давайте!
Аватар
Алекс Белтов
 
Мнения: 140
Регистриран на: Пет Апр 16, 2010 4:54 pm
Местоположение: София, България

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Deckard » Чет Ное 11, 2010 2:21 pm

Алекс Белтов написа:Декард- по точка 1 от твоя пост:
вариант 1 - ако той се е върнал обратно на същото място, откъдето е тръгнал ( 55 години и тринадест хиляди километра от това място), то очевидно е , че той вече се е върнал , преди да се срещне с Емил и Елена (1955 г , по линейна функция е преди 2010г.). А в алманаха от съвремието не намира рязък скок на технологии и научни открития.
вариант 2 - ако се е преместил с още 55 години и 13 х км напред, как би се върнал обратно в своето съвремие. А той е световна знаменитост и ние знаем, че е бил там по време на своята смърт.


По мое скромно и непрофесионално мнение, пътуването в бъдещето само по себе си не влияе на миналото, освен в случаите когато пътешественикът се върне обратно в точката, от която е тръгнал. Аз си представям нещата по следния начин - когато започнеш пътуване във времето ти излизаш от линията на пространствено-времевия континуум и ставаш самостоятелно звено извън тази система, тоест спираш да се подчиняваш на нейните закони (които все още са напълно неизвестни на науката).

по точка 2 - от паралените вселени. повтарям , той е бил там по време и място на своята смърт.


При паралелните вселени това не би трябвало да бъде проблем, тъй като отделните времеви линии могат да съществуват напълно самостоятелно една от друга. Дори моментът на смъртта му може да бъде различен в паралелната вселена.

С други думи аз се връщам назад във времето, за да променя хода на историята, но всичко, което постигам е създаване на нова паралелна времева линия, която не променя нищо в познатото ми настояще. Според тази теория промяната на миналото е невъзможна, или поне няма видим резултат в настоящето.

Разбира се, всичко това са чисти спекулации, които засега имат само теоретичен характер. :smile:
Преслав Костов
Аватар
Deckard
 
Мнения: 184
Регистриран на: Пон Авг 16, 2010 11:32 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Шаркан » Чет Ное 11, 2010 2:58 pm

Алекс,
бих ти бил благодарен да изложиш мнението си за пътуванията във времето някак тезисно, в разказа те ми мъглявеят.

а за да говорим за пътуванията във времето, ни трябва работна хипотеза "що е време".

очевидно е, че пътувания и скокове имат смисъл само ако си представим времето даже не като река, а като филмова лента (условно). Тогава преместването от един кадър в друг изглежда нещо нормално.
(и пак, кое дава сигурност, че подобно разглеждане на времето е коректно?)
Оттам нататък - дали всякакви намеси са обречени на провал, защото "филмът" вече веднъж е "заснет"? Дали обаче е толкова динамичен, че всяка намеса води до преформатиране на реалността? Или става по механизма на мултиплициране на реалности - едната си остава същата, другата е следствие от намесата на пътешенственик във времето?
А дали бъдещето СЪЩЕСТВУВА реално ("кадрите напред по лентата")?
Ами миналото (кадрите "назад")?

аз нямам отговор на тези въпроси. Харесвам тайм-фантастика, но не я виждам като нещо повече от спекулация.
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Goa » Чет Ное 11, 2010 4:00 pm

Пътуването в бъдещето би могло да влияе на миналото по следния начин: излизайки от настоящето и отивайки в бъдещето, човек създава вакуум в настоящето, тъй като изчезва от него. Това би могло да предизвика флуктуации в миналото до момента на неговото зачеване и всичко да се промени така, че той все едно не е съществувал. В същото време появата му в бъдещето създава подобни флуктуации, но с обратен знак - т.е. създава се среда в миналото на бъдещето толкова години назад, на колкото е човекът, в която среда той се ражда и живее до момента на "появата" си. Всичко това би могло наистина да стане във възникнала при прехода нова паралелна вселена, но би могло да стане и в настоящата.

Абе въобще възможни са толкова на брой и толкова интересни спекулации по отношение на времето, че скоро времевата фантастика едва ли ще се изчерпи :shifty: . Ето, пресен пример - Кънчо в новия си роман разглежда сякаш нова хипотеза - аз поне не съм я срещал досега. Преди 11 години в "Трупове в безгробна територия" Нина Ненова също изказа нова хипотеза, доколкото се разпростират моите знания. Та значи даже и в малката олющена църквичка може да се раждат нови идеи по отношение на времето :wink:
Аватар
Goa
Модератор
 
Мнения: 8330
Регистриран на: Сря Яну 15, 2003 1:01 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Алекс Белтов » Чет Ное 11, 2010 5:13 pm

Братко Шаркане,
бих искал да мога тезисно, дори с доказателства, но не мога. Почти нищо не ми е ясно. Разбира се , разказът е спекулация върху мои размисли, но върху теории, които вече съм срещал. Аз не съм измислил нищо ново, разбира се. Нито мога да докажа нещо. Но определено се кефя, когато става дискусия и виждам различни гледни точки. Обогатяват ме.
това е смисълът на форума за мен.

но личното ми мнение е:
то не се е случвало. - или по-точно , може и да се е случвало, но няма доказателства за това. ( нещо като агностицизъм)
Аватар
Алекс Белтов
 
Мнения: 140
Регистриран на: Пет Апр 16, 2010 4:54 pm
Местоположение: София, България

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Deckard » Чет Ное 11, 2010 6:23 pm

Като се замисля от физична гледна точка пътуването в миналото май е невъзможно, но пътуването в бъдещето е напълно осъществимо, стига да имаш достатъчно бърз кораб, който може да достигне скорост близка до тази на светлината. От тази гледна точка днешните астронавти също са пътешественици във времето, тъй като докато са в орбита за тях времето върви по-бавно отколкото за хората на Земята (но тази разлика е почти незабележима заради ниската скорост).
Преслав Костов
Аватар
Deckard
 
Мнения: 184
Регистриран на: Пон Авг 16, 2010 11:32 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот ogonommo » Чет Ное 11, 2010 6:32 pm

Да, някъде говорихме съвсем мъничко за времето. Алекс, опитах се да кажа, че за нас понятието "време" е капан, една еволюционна патерица, която ни позволява да се адаптираме и оцеляваме по-добре. Т.е. съществува едно единствено непрекъснато променящо се СЕГА, минало и бъдеще съществуват в пространството на идеите; те са важни само за съзнаващите системи, чието оцеляване зависи от адаптирането към промени и тяхното предугаждане.

Пътуване във времето би означавало, че минало и бъдеще ФИЗИЧЕСКИ съществуват, което за момента е недоказуемо.

Deckard написа:но пътуването в бъдещето е напълно осъществимо, стига да имаш достатъчно бърз кораб, който може да достигне скорост близка до тази на светлината.


Така се изразяват физиците художествено. Забавянето на времето в една система, движеща се с релативистична скорост спрямо друга е в координация с теорията на относителността, т.е. реално времето тече с различна скорост в различните системи, но на практика пътуване във времето - когато един обект прекъсва съществуването си, за да започне новото си съществуване няколко мига, минути, часове и т.н. по-късно - не се осъществява.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Шаркан » Чет Ное 11, 2010 7:02 pm

ogonommo написа:Пътуване във времето би означавало, че минало и бъдеще ФИЗИЧЕСКИ съществуват, което за момента е недоказуемо.
нещо повече - то не може да се представи като модел (подлежащ на доказване), тъкмо защото времето е само параметър, няма теория какво "представлява всъщност".
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Deckard » Чет Ное 11, 2010 7:54 pm

ogonommo написа:Така се изразяват физиците художествено. Забавянето на времето в една система, движеща се с релативистична скорост спрямо друга е в координация с теорията на относителността, т.е. реално времето тече с различна скорост в различните системи, но на практика пътуване във времето - когато един обект прекъсва съществуването си, за да започне новото си съществуване няколко мига, минути, часове и т.н. по-късно - не се осъществява.


Така е, в случая времето тече с различна скорост за екипажа на кораба и за останалия свят извън него, но това не е класическия вид пътуване, който най-често е обект на изследване от научнофантастичната литература.
Преслав Костов
Аватар
Deckard
 
Мнения: 184
Регистриран на: Пон Авг 16, 2010 11:32 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот ogonommo » Чет Ное 11, 2010 8:07 pm

Deckard написа:но това не е класическия вид пътуване, който най-често е обект на изследване от научнофантастичната литература.


Така е. Нещата във фантастиката се променят и част от писателите се опитват да измислят нови механизми и врътки, които да позволяват пътуване във времето или в паралелни вселени (които се създават при самия преход).

В най-твърдата фантастика пътуване във времето е невъзможно.

Разминаването във вижданията ни с Алекс се състои най-вече в отправните точки. Той приема времето за даденост, за някаква линейна функция, но не успях да разбера на какво. Аз тръгвам от начина, по който човек възприема времето. От психобиологичните причини понятието "време" да е в основата на съзнателното ни съществуване. И твърдя, че е механизъм на еволюцията с цел А&O.

Но всъщност Ники го обобщи кратко и ясно.
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Goa » Чет Ное 11, 2010 9:31 pm

Разминаването ви според мен е в това, че Алекс го е поставил в художествен текст, а ти разсъждаваш научно.
Не знам какво значи "най-твърда" фантастика, но пътуването във времето си е една от основните теми в НФ. Няма значение какво в момента казва науката по въпроса. Ако НФ се съобразяваше с това, не би била НФ :wtf:

П.П. Също толкова невъзможна е телепатията и още куп други неща. То дали изобщо има фантастика, в която всичко е възможно?
Аватар
Goa
Модератор
 
Мнения: 8330
Регистриран на: Сря Яну 15, 2003 1:01 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот ogonommo » Чет Ное 11, 2010 9:46 pm

Goa написа:П.П. Също толкова невъзможна е телепатията и още куп други неща. То дали изобщо има фантастика, в която всичко е възможно?


Мисля, че има. Не съм чел много, за да дам заглавия. Но историята на човечеството до момента е една дълга научна фантастика. :smile:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/MohsScaleOfScienceFictionHardness
...
Аватар
ogonommo
 
Мнения: 240
Регистриран на: Нед Май 02, 2010 5:18 pm
Местоположение: Пловдив

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Goa » Чет Ное 11, 2010 11:15 pm

Да, така е - и за историята, и за фантастиката :problem:
Но докато за историята можем да си спекулираме в рамките на шегата, то във фантастиката има направление (или група произведения, да речем), в което нищо от случващото се не е невъзможно, само че съвкупността, редът и интензивността на случване са крайно невероятни. Викат му хронотоп и си го броят за фантастичен похват. Извинявам се за отклонението, край на оф-топика.
Аватар
Goa
Модератор
 
Мнения: 8330
Регистриран на: Сря Яну 15, 2003 1:01 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Шаркан » Чет Ное 11, 2010 11:52 pm

телепатията, дори да се окаже невъзможна, пак е нещо определено и дефинирано във всеки свой компонент (мозък, мозъчна дейност, сигнали, вероятно електромагнитни).
Обаче времето? Какво е ТО? Самостоятелно "явление"? Чиста абстракция?
Няма значение как се разглежда - художествено или научно, защото винаги присъства, нека и неявно, определена концепция, която гласи, че "времето е..."
И всички произведения, които използват пътуванията във времето, негласно приемат, че миналото и бъдещето съществуват физически.
И, между другото, в най-чист и достъпен вид това го е изразил (единствен!) Стивън Кинг в "Ланголиерите".
Добре е развил концепцията си и Азимов (Краят на вечността).
Честно казано, за други, толкова системно подредени обосновки не се сещам.
Шаркан
 
Мнения: 1410
Регистриран на: Чет Апр 29, 2010 9:36 am
Местоположение: ... ... ...

Re: Пътуване във времето

Мнениеот Goa » Пет Ное 12, 2010 12:37 am

Времето е най-простото нещо :thumbdown: :shifty:
Аватар
Goa
Модератор
 
Мнения: 8330
Регистриран на: Сря Яну 15, 2003 1:01 pm

Re: Пътуване във времето

Мнениеот akonitin » Пет Ное 12, 2010 12:44 am

Времето не е нито функция, нито параметър, нито някаква си абстракция. Време без движение няма, значи време и движение са едно и също нещо, в статичен вид в теория на относителността има нещо наречено "мирова линия", тя графично (статично) отразява движението на материална точка в пространството, т.е. материалната точка в нашето простраство в пространство-времето става линия, това мисля е достатъчно за да се схване каква е физичната същност на времето.

ogonommo написа:
Deckard написа:но това не е класическия вид пътуване, който най-често е обект на изследване от научнофантастичната литература.


Така е. Нещата във фантастиката се променят и част от писателите се опитват да измислят нови механизми и врътки, които да позволяват пътуване във времето или в паралелни вселени (които се създават при самия преход).

В най-твърдата фантастика пътуване във времето е невъзможно.

Разминаването във вижданията ни с Алекс се състои най-вече в отправните точки. Той приема времето за даденост, за някаква линейна функция, но не успях да разбера на какво. Аз тръгвам от начина, по който човек възприема времето. От психобиологичните причини понятието "време" да е в основата на съзнателното ни съществуване. И твърдя, че е механизъм на еволюцията с цел А&O.

Но всъщност Ники го обобщи кратко и ясно.
akonitin
 
Мнения: 280
Регистриран на: Чет Май 20, 2010 9:45 pm

Следваща

Назад към Наука и прогностика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron
Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 5 минути)
На Сря Яну 15, 2020 8:06 pm е имало общо 349 посетители наведнъж.

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта