Text Size
За kлуба Основателите Ненко Сейменлийски

Ненко Сейменлийски

ПЪРВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ненко Сейменлийски е истински Основател. Той е инициаторът и реалния мотор за първия студентски клуб "Футурология и Фантастика" при СУ "Климент Охридски". От момента когато Наско Славов напуска Бургас и се посвещана на клуба, Ненко намира пъртньор за ръководен тандем, което прави възможно институциализирането на клуба. Във времена когато членството в БКП бе задължително условие за каквато и да била социална позиция, Ненко беше незаменим. Той успяваше едновременно да бъде фен, който не само на български и руски, но и на английски следи новите книги и тенденции в любимата фантастика, но и да изглежда безупречно правоверен в очите на "Работническо дело" където заемаше далеч не последно място. Без неговата дипломатична мъдрост нямаше да има не само социализация на клуба, но и изданията "Модели" и списание "ФЕП".

Млади и невъздържани, ние раздувахме пред него бомбастичните си идеи, а той се грижеше да ги поднесе на партийните инстанции като приемливи комсомолски инициативи. Малцина помнеха, че е стар рок-мизикант ог група "Викинги", тайно съчиняваше песни като "Квадратна светлина" и други скандални съчинения. Неговото председателство беше резултат от естествено разпределение на труда, и може би поради това в нашия клуб никога не е имало борба за власт - просто всички се допълвахме.
Замяната му с Ивайло през 1978 година стана безшумно и естествено - изпратиха го в командировка за няколко години в Англия и някой с неговите качества трябваше да заеме мястото. Никой не се съмняваше, че това е Ивайло. Ненко не остави значителни НФ публикации след себе си, ако не смятаме наследената от клуба негова голяма библиотека НФ на английски език. Приносът му беше невидим за хората с престижно мислене, но неоценим за нас.