Text Size
За kлуба История От 2002 насам

От 2002 насам

Година на активност и възход

Програма за първото тримесечие
Програма за второто тримесечие
август - Иван Крумов отива във Финландия на Еврокон и донася официалното възложеие за нашето домакинство през 2004.
Наши награди.
Септември - БУЛГАКОН`2003 в Пазарджик.