брой: 0 2000
Фентернет №0 (целият)
Атанас П. Славов
ВИРТУАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО “ФЕНТЕРНЕТ”
Автор: Атанас Петков Славов
Ежемесечен информационен бюлетин “Нулев брой”
Септември 2000 г.

Съдържание:
1. Възникването на бюлетина “Фентернет”
2. Списъци и контактни адреси на участниците в “Булгакон`2000”
3. ФаКтастика.


Първо:
От 6 до 10 септевмри в гр. Сандански се състоя конвентът на българските фенове и фантасти “Булгакон~2000” Присъствуваха над тридесет души – представители на четири клуба от София, Пазарджик, Стара Загора и Кърджали, както и единични фенове от Пловдив,Търново, Бургас и Левски, Четири издателства изпратиха свои представители: “Аргус”, “Весела Люцканова”, “Офир” и “Камея” /узнахме, че Георги Крумов е основал ново издателство само за фантастика/
На срещите се взе решение да се обменят материали и информации между клубовете и аз поех ангажимента да събирам и разпращам текстовете получени от всички към всички , като прибавям кратки материали за събития и факти от живота на фантастиката и световния фендъм. Така се оформи концепцията на “ФЕНТЕРНЕТ”.
ПРИПОМНЯМ: В бюлетина ще влизат материалите, които вие изпратите до адреса: a_slavov@hotmail.com
До 20 число всеки месец а бюлетините ще получавате до 30.
Желателно е материалите да са написани в Word`97 /или 6,0/Който не може да отваря формата, да предупреди и уточни, в какъв формат иска да пише и получава файлове.
Е, както казват в бар “НИКЪДЕ”: “Всички сме в комуникацата”:

Второ:

Клубове в България

Стара Загора – клуб “УИБРОБИЯ”
Милен Пейчев Бонев - ул. В.Левски 95 т.088/937639
Maria@sz.inetg.bg

Жулиян Господинов Маринов, ул.Парчевич №2 ап.94
Тел. 042/ 51819
Uibro_sz@mail.bg

Кърджали – клуб “ФАНТАСТИКА”
Кирил Йорданов Добрев- 6600 бул.България бл.№66,ап.15
Д.тел.2-93-51, сл. 2-30-30 и 949-67-78.
K_dobrev@yahoo.com

Kiril_d@abv.bg


Никола Кесаровски – п.к. 84 Кърджали 6600

Пазарджик – клуб “АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИ”
Дилян Трендафилов Благов
В Пазарджик тел. 44-12-36
В София: 1220 Надежда 2, бл.247, вх.Г, ет. 5, ап. 83
Сл. УАСГ, каб.441, тел. 63-321 / 463, 469.
Dblagov@gbg.bg


София – клуб “ИВАН ЕФРЕМОВ”
Юри Борисов Илков
София-1229, ж.к.Надежда, бл.335, вх. А. Ап. 20
Д.тел. 37-29-91, сл. 944-13-67
Terrafantastica@f25.com


Иван Попов – София, ул Лайош Кошут 32 тел. 54-53-26
Kozel@zmeybbs.zmey.com

Lei@zmey.com

Атанас Петков Славов – София-Банкя,1320,ул.Славейче,14
Dialectica@mail.orbitel.bg


Левски – Никола В.Николов – фен
Град Левски, ул Захари Стоянов, №1, т.0650 / 65-97
Hanibal@dir.bg ICQ # 58965361
БУЛГАКОН – 2000
ИЗДАТЕЛИ

Издателство “Аргус”:

Емануел Георгиев Икономов
София сл. тел. 958-14-46, София, 1463, п.к.5
Argus@ttm.bg

Александър Георгиев Карапанчев
София 1679, ул. Стойно Бачийски 67
Д.тел. 57-44-36

Издателство “Весела Люцканова”

Вихра Иванова Манова
София 1632, ж.к.Овча Купел 2 бл.30, вх.Г, ап. 9
Тел. 956-32-02
Vesella@bgnet.bg

Юлияна Николаева Манова /същия адрес и тел./
July_Bongiovi@excite.com ICQ#58258230 /iceman/

Весела Иванова Люцканова
София 1421, ул.К.Сарафов 52, тел 62-80-45, 66-71-62

Издателство “Офир”

Янчо Стаматов Чолаков
Бургас 8000, к-с “Славейков” бл 1а, вх. 3, ап. 58
Naydenov@unacs.bg


Издателство “ТЕРРА ФАНТАСТИКА”

Юри Борисов Илков
София 1229, ж.к. Надежда бл. 335, вх. А, ап. 20
Д.тел.: 37-29-91, сл. 944-13-67
Terrafantastica@f25.com


Издателство “Камея” /ново?/
Георги Крумов /допълнително ще бъде уточнен и изпратен адресът му/

Виртуално издателство “ФЕНТЕРНЕТ”
Атанас Петков Славов
София 1320 Банкя, ул. Славейче 9,
Dialectica@mail.orbitel.bg
A_slavov@hotmail.com

Виртуално издателство “UNDERPEAR” /”Подкрушие”/
Иван Попов - http://members.xoom.com/underpear/
София, ул. Лайош Кошут 12, тел. 54-53-26
Kozel@zmeybbs.zmey.com

Lei@zmey.com


УЧАСТНИЦИ

Кирил Константинов Груев
София 1415, кв. Драгалевци, ул. 201, № 2
Д. Тел.: 967-36-76, сл. тел.: 967-11-05 /от 9 до 15 ч./

Благомир Петров /Фон Маниак/
София, Младост 4, бл. 423, ап.18, тел.: 76-84-82
Blagomir@usa.net


Димитър Кабаиванов
София 1303, ул. Александър Стамболийски 114, ет.2
Тел.: 22-42-97.
Dik@bgeict.acad.bg


Иван Н.Хаджиев
София 1408, ул. Яр.Вешин 63, бл. 11, ап. 5
Тел.:51-11-23

Момчил Петров Петров
София, ул Плакалница бл.30, вх.Б, ап.30
Тел.: 47-11-80
Avatar@dir.bg

Тодор Йорданов Ялъмов /Федя/
София 1510, кв.Хаджи Димитър бл.69, вх. Д ап.95
/фантастика+Рьорих+прабългари/
тел.: 45-51-87
fedix@astratec.net

fedix@dir.bg


Христо Димитров Пощаков
София 1000, ул. Раковски 145, вх.Г тел.986-47-87
Arana@techno-link.com


Петя Накова
София, Надежда 4, бл.430, вх.Б, ет.1, ап.14
Тел.: 23-79-51, 088/24-76-73
Petia_n@abv.bg


Мария Радкова
Radkova_maria@hotmail.com


Атанас/Наско/ и Деси от Пловдив
Терра фантастика…

Ивайло Иванов
Велико Търново
ivo_stormspell@yahoo.comТРЕТО:

Сериите от кратки новини от света на фантастиката и идеите, които преминават от фантастика в действителност, публикувам периодично в сп.”Зона Ф”, Тук ви предлагам последните публикувани там, като обещавам, че от следващия брой ще бъдат изцяло нови. Рубриката “фаКтастика” е мой любим”патент” и моля, ако някой публикува нещо, да споменава името ми.

Авторът.


фаКтастика автор: Атанас П.Славов

"НЕКРОМИКОН" - фантомният манускрипт на фантаста

Хауърд Филипс Лъвкрафт /1890-1937/ като родоначалник на фантастиката на ужаса, е родител на множество отвратителни божества и чудовища, които са вдъхновявали творци като Робърт Хауърд,Кетрин Мур,Рей Бредбъри. Но в повестта си "Зовът на Кхтулу" той цитира мистичния ръкопис "Некромикон" писан от лудия йеменски поет Абдул Ал Хазред през 700 година. Въпреки уверенията на издателите, че Лъвкрафт е измислил този ръкопис под влияние на "Астрономика"на поета Манило, библиотеките били засипани с молби на желаещи да четат оригинала.
Всичко би могло да бъде само едно лековерие, ако историята няма днешно продължение. През 1973 г. фантастът Спрег де Камп успява да купи в Багдад ръкопис с това име и автор. Експертите определят, че той е писан отчасти на персийски, отчасти на "геберийски"- личен език на алхимика Гебер - съвременник на измисления Ал Хазред. Метрополитън Мюзеум дал оценката, че това е фалшификат писан през 19 век. Съдържал смес от заклинания и призовавания на древни богове - точно за каквото пише и Лъвкрафт. Тогава кой кого мистифицира с този текст и документ ли е той?

ЗВЕЗДИТЕ ГАСНАТ... в Интернет

В класическия разказ на А.Кларк "Милиардите имена на Бога" се разказва как будистки монаси поръчват на мегакомпютър да принтва възможните словосъчетания изреждащи ВСИЧКИ имена на Бога. Според древно предание, когато бъдат назовани тези имена ще настъпи краят на света. И звездите
започват да ГАСНАТ... Интересно какво ще започне да гасне в Интернет, защото през месец; април м.г. от 25500 стандартни думи в английския речник са били останали само 1760 думи неупотребени за е-мейл адреси т.е. останали са само 7% от възможните "имена"!
Друго "фантастично" изчерпване се наблюдава в Киберпространството. Още тази година произведените в световен мащаб микрокомпютри ще надминат по численост броя на хората - над 9 милиарда!

ХОЛОГРАФСКИ ТРИОНИ

Героите от фантастиката на С.Лем още от 50-те години ползват за запис на информация паметни кристали наречени "триони".Видът на днешните хард дискове ни караше да смятаме това за погрешна измислица. Но ето учените от Холографичния Консорциум към Държавния департамент на САЩобявиха, че до края на годината ще демонстрират холографска памет със сменяеми кристали. Един такъв ще има обем ... 125GB! Каква ти фактастика, то направо "практастика"...

ПЪРВИЯТ МРЕЖОВ Н.Ф. БЕСТСЕЛЪР

В най-известното уебмясто "AMASON.COM"?а "е-публикувани" над 4,7 милиона книги, които не са виждали хартия.Оказва се, че и в такова свръхизобилие е възможно да бъде забелязано оригиналното произведение. Легендарен е успеха на писателката М.Роуз с романа "Само на думи", който започва с 30 отзива на читатели до уеб страницата й, и завършва с издаване в "Дъбълдей".
Трябваше да се очаква нещо подобно и за фантастично произведение. И такъв успех има текста "Имате съобщение" на Лесли Гутман. Авторът го определя като: "научно-фантастичен романс,структуриран от е-майл съобщения и шантав сюжет".Нищо чудно скоро някой не по-малко шантав български кибернавт да го преведе в личния си сайт...

ОЩЕ ЕДНО
фантастично "изобретение" премина в практиката. В колко ли книги героите от бъдещето четат разни "филмокниги", "видеокниги" "медийни страници" и други подобни? Отскоро фирмата НувоМедия предлага читателски компютър наречен подобно на "Покет Бук" - "Рокет еБук". Вече не е фантастстично да отидеш на път с еКнига в джоба, където са складирани 2000 файл-романа.

20.IX.2000.
Sofia