брой: 1 2009
Фентернет - Златен Кан 2009
Атанас П. Славов
Съдържание:

1 с. – Афиш на фестивала "Златен Кан" – 2009 г.
2 с. – Програма на фестивала
3 с. – Съдържание на фензина
4 с. – SF и F календар – Наталия Маринова
7 с. – "Затова, много те моля, не изпускай четката..." Любен Дилов към Стефан Лефтеров.
Цветно приложение: Галерия С. Лефтеров, графика К. Николов
9 с. – Александър Геров – интервю, автограф, потрет.
12 с. – Станислав Лем – "Оглед на място", "Питавал 2044", шаблони в НФ.
16 с. – Спомен за света – картина и стих посветени на Агоп Мелконян.
17 с. – 4 къси разказа от А. Славов: Реката, Гранатата, Шутът, В небето
21 с. – Чревоугодник – Янчо Чолаков
22 с. – Приказка за задачата – Александър Карапанчев
24 с. – Георги Марков – три есета
26 с. – Анибал Радичев – две стихотворения
28 с. – Веселин Маринов – Загадката на сфинкса – пиеса
32 с. – Феноменът на дипола Еврейство-Циганство – есе от Ат. П. Славов
34 с. – Хиперкод и еволюция – научна публикация.
39 с. – Сатира: Интервю на Ганев-Балкански за Мъглявината Андромеда
 
Писатели
   НФ календар
Бълг. автори
   От височината на С..