брой: 11 2002
Книгосъбитие с огромна значимост е излизането на новото списание на Борис Стругацки "Пладне. XXI век". Не по-малко е и издадената през 1999 на книгата на Станислав Лем "Мегабитовата бомба".
 
Книгосъбития
   Пладне. ХХІ век
Прочетохме вместо вас
   Мегабитовата бомба