брой: 2 2009
фаКтастика
Атанас П. Славов

Телефони

През 1865 г. вестник ”The Boston Post” публику-ва съобщение, което гласи, че да се предаде съобщение по кабел е невъзможно и това го знае всеки грамотен човек. Обаче, ако някой успее да го направи, то това няма да има никакво практическо значение. След 11 години при чествания на “Western Union” се появява следната бележка: “Телефонът има толкова недостатъци, че не бива на сериозно да го смятаме за средство за връзка. Това устройство не представлява никаква ценност.” След 2 години, през 1878 г., главен инженер в пощите заявява, че телефонът може и да върши някаква работа на американците, но на пощите изобщо не е нужен. Те си имали куриери... От нашите съвременници подобни думи е изказал Стив Бал-мър, генерален директор на “Майкрософт”. През 2007 г. той заяви, че iPhone не може да извоява симпатията на курувачите, а частта на Apple на пазара на мобилните телефони няма да превиши 2-3%. Балмър “предсказва” още, че делът на телефоните, използващи операционни системи на “Майкрософт” ще е 80 %.

Радио и телеви-зия

Не по-малко песимистични перспективи са предсказвали за радиото, ТВ, както и за киното. Лорд Келвин, изобретателят на температурната скала на негово име, през 1897 г. еднозначно заявил, че радиото няма бъдеще. През 1948 г. пионерът на общообразователните радиопрограми Мери Сомървил споделила, че ТВ не оп-равдава надеждите и предсказала скорошната й смърт. Две години преди нея, продуцентът от “ 20th Century Fox” Дарил Занук заявил, че ефирната ТВ няма да преживее и половин година, защото на хората ще им омръзне да гле-дат всяка вечер “светещ сандък”. Изобретателят на вакуумните лампи и на звуковото кино Ли де Форест твърдял, че ТВ е осъществима само на теория. През 1926 г. той изказал твърдението, че да се развива тази теория на практи-ка е чиста загуба на време. Удивително е, но Чарли Чаплин недолюбвал киноиндустрията. Той наричал киното “временно увлечение” и бил сигурен, че хората искат да видят “плът и кръв” на реална сцена в изпълнение на живи актьори. Грешал и Хари Уорнър, който през 1927 г. задал въпроса: “Нима зрителите искат да чуят гласа на актьора в киното?”

Компютри и Интернет

В компютърната сфера са още повече несбъдналите се предсказания. През 1951 г. британският професор Дъглас Хартри изказал увереност, че трите IBM на Великобри-тания (в Оксфорд, Манчестър и Тедингтън) са достатъчни за осъществяване на всякакви изчисления. Повече ком-пютри на никому няма да потрябват, уверявал той. Частично предсказване на бъдещето е направило сп.”Popular Mechanics” през 1949 г.: “Ако днес изчислителната машина се състои от 18 000 вакуумни лампи и тежи 30 тона, то в бъдеще количеството лампи в нея може да се съкрати до 1000, а теглото – до тон и половина”. Авторите на ста-тията не могли да предположат, че след години компютърът ще тежи по-малко от килограм и в него изобщо няма да има лампи. Един от редакторите на издателство “Prentice Hall” преди половин век, обходил надлъж и шир САЩ и запознал се с най-добрите умове на страната, стигнал до извода, че увлечението по обработка на данни е времен-но явление и след година-две от него няма да остане и следа. Изобретателят на Ethernet и основател на компанията “3Com” Робърт Меткалф бил уверен, че през 1996 г. се очаква упадък на Интернет, който трябвало да последва големия ръст на мрежата през 1995 г. Основателят на “Intel” Гордън Мур не оценил в средата на 70-те години на ХХ в. потенциала на персоналните компютри. Той признал, че му предложили концепция за компютър, съставен от системен блок, монитор и клавиатура. Но в отговор на въпроса “За какво може да послужи такава система?”, той чул отговор, който гласял, че компютъра ще помогне на домакинята да запише и съхрани готварските си рецепти. Собствениците на Xerox също влизат в този списък с твърдението, че световния пазар на копирни машини няма да превиши 5000 устройства. Но като най-нелепо може да се счита предсказанието на Алекс Левит, основател на ед-ноименната компания-производител на прахосмукачки, направено през 1955 г. То гласи, че след 10 години в пра-хосмукачките ще има атомен реактор. Не по-малко абсурдно изглежда и заявлението на Алън Шугър, директор на “Amstrad”, че плеерите iPod ще престанат да съществуват през 2006 г.

Лидер по гафове

Може би познахте – Бил Гейтс. Надали някой друг е правил повече грешни прогнози от основателя на “Microsoft” и (въп-реки това) най-богатия човек в света в последните 10 и повече години. В списъка на несбъднатите предсказания той фигурира с цели 3 изказвания:
1983 г. – Гейтс заявява, че “Microsoft” никога няма да пусне 32-битова опе-рационна система;
1987 г. – Гейтс заявява, че OS/2 ще стане най-важната операционна система в света и, може би, най-добрата програма за всички времена;
2004 г. – Гейтс заявява (на международен икономически форум), че проблема със спама ще бъде решен до 2 години. По материали от сайта techradar.com__
 
Информатизми
   Безсмъртие без мис..
КиборгАзми
   Писмо на съпруг...