брой: 4 2005
ТЕЛЕВИЗИЯ С ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
А.П.С.

Е ПЛАНИРАНА ЗА 2020 г.


Правителството на Япония е обявило плана си да създаде до 2020 г телевизия с пълен ефект на присъствието: Първо стерео изображение, после напълно обемно 3Д изображение съпроводено с предаване на миризми, а накрая и ТВ с пълна виртуална реалност и всичко това съчетано с он-лайн превод в интернет-инфраструктурата. Такива са етапите на мащабния национален проект «Универсална комуникационна система» - концепция за интелектуален обмен на информация независеща от езика и региона.
В реализационния комитет са влезли изследователи от водещите технологични компании, в това число и Matsushita Electric Industrial и Sony. През юли те са публикували предварителен доклад за развитие на концепцията. По думите на директора по разработките и развитието при японското министерство на вътрешните работи и комуникациите, Йошияки Такеучи (Yoshiaki Takeuchi), проектът обхваща широк спектър от технологии, в това число и машинен превод и усъвършенствувано търсене в интернет. За следващата финансова година са планирани повече от милиард йени ($9,000,000).
Перспективния виртуален телевизор щял да лежи на пода с екрана нагоре, а над него ще се проектират обемните изображения. Виртуалните обекти щели да могат не само да се виждат от всички страни, но и да се осезават и помирисват.
Такеучи признава, че засега повечето от тези възможности са фантастика, но подчертава «засега!» само «засега!»


 
Информатизми
   Експо Ноосфера
Космикомедии
   Рентгеновата дама
   Машина на времето
факТанци
   Линкълн-Кенеди
хипНотези
   Био Аура на Човека
   Образование?!?