брой: 4 2005
Литературна група
А.П.С.
От месец юни по инициатива на Ивайло П.Иванов към клуба отново започна сбирки Литературна работна група на писатели-фантасти. Всеки вторник от 18 часа се събират желаещите да споделят опита си, да екпериметират, да анализират взаимно постиженията си. Досега са взели участие Иван Петров, Григор Гачев, Дилян Благов, Ани Иванова, Николай Теллалов, Мария Гуглева, Светлозар Янков, Атанас Славов, Ивайло Иванов, Иван Попов. Едно от първите литературни упражнения по зададена тема "Извънземно - домашен любимец" даде такива интересни резултати, че ви предлагам тук три от тях. Това са разказите на Дилян Благов, Ивайло П.Иванов и Иван Петров. Другият месец още :-)
 
Разкази
   Домашен любимец
   Труден избор
   Ивънземен любимец
Портрети
   Hans Verner Sahm