брой: 2 2004
Смъртта на Земята!!!
A.Славов
СМЪРТТА НА ЗЕМЯТА

Стотици фантасти са осмъртявали Земята във въображението си по най-различни брутални и садистични начини. Но този път, научно са го направили двама професионални астробиолози Донълд Браунли (Donald Brownlee) и Питър Уорд (Peter Ward). Според тяхната публикация краят на света несъмнено ще настъпи само след някакви си половин милиард години, когато разширяващото се слънце ще повиши температурата и…
Това даже не е смешно, ще кажете вие, и ще бъдете напълно прави. Пикантното в случая е загрижеността на британските учени: “…Хората ще бъдат принудени да търсят пристан в космоса: ще бъдат построени “капсули-убежища”, тъй като преселването на други планети ще бъде невъзможно поради тяхната отдалеченост. Между впрочем, Слънцето ще погълне не само Земята, но и близките планети включително Венера и Марс, въпреки че това едва ли е утешение за земните.”
От този изумителен текст стават ясни няколко неща:
Според авторите, човечеството е проживяло 500,000,000 години без да се самоунищожи (това е добрата новина) :-)
Но през цялото това време, то не е намерило никакъв начин за междузвездно преселение. (това е лошата новина).
И се видиотило до там, че се крие от разширяващото се Слънце в “капсули”!!! (каква новина е това, ще решите сами :-( )
Отначало се ужасих: “Каква тухла трябва да има човек в главата си вместо мозък, за да си представи такова решение?!” После разбрах, че тези учени от Вашингтонския университет са британци и се успокоих. Хората са консерватори! Интересно, дали наистина е възможен такъв космически крете… пардон, консерватизъм?
 
Информатизми
   Върху Стивънсън
Космикомедии
   Смъртта на Земята
факТанци
   500 г. Рабле!!
   “Перперикон 2002 г.”
хипНотези
   Христос от микроби