брой: 2 2004
Списание Орфия
А.Славов
Изясни се, че повечето млади фенове имат съвсем смътна представа за “историческото” издание за славянска фантастика на английски език, чийто единствен брой съставих и издадох през 1990 г. и което ме отведе на WORLDCON в Хага. Затова публикувам статията за него от сп. ФЕП, която дава някаква представа за събитието, както е изглеждало тогава.


Списание ФЕП 3/1990 г.
Планета НФ

НА ДОБЪР ЧАС “ОРФИЯ”


„ORPHIA" — така се нарича първото списание на английски език за славянска научна фантастика и фентъзи, чиято редак-ция има български адрес. То се появи на бял свят преди няколко месеца и ни изненада не само с хубавата идея, но и с твърде луксозния си вид. Главен редактор на „Орфия" е Атанас Славов, а графичният дизайн е на Пламен Аврамов. В международната редколегия четем имената на Борис Стругацки, Онджей Неф, Виктор Букато, Величка Настрадинова и Виталий Бабенко, а в българската на Ненко Сейменлийски, Васил Сивов, Николай Близнаков, Юри Илков, Веселин Горанов и Иван Ставрев.
Особено благотворно на новото начинание се е отразило спонсорството на Васил Помазанов българин, живеещ в ГФР. Намеренията на редак-цията и издателя, в лицето на Градския клуб „Компютър", внушават респект. 10 богато илюстрирани книжки годиш-но от по 300 страници с единична цена 4.50 щатски долара. Разпростра-нението ще става чрез абонамент и свободна продажба във всички англоговорещи страни по света.
Според уверенията на редакцията, освен разкази, повести и новели, списанието ще помества рецензии, критични изследвания и статии. Всяка книжка ще бъде една своеобразна галерия, ще се пише за музика и кино,
За първи брой са подбрани произведения на Аркадий и Борис Стругацки, Карел Чапек, Звонимир Фуртингер, Све-тослав Логинов, Онджей Неф, Марек Хуберат и Генадий Прашкевич. Българските писатели фантасти, някои от които за първи път се появяват на английски език, са:
Светослав Николов, Светлана Пенчева, Велко Милоев, Величка Настрадинова, Любомир Николов и други.
Сред представените художници силно впечатле-ние правят творбите на известните български художници фантасти Васил Иванов, Илия Пейков, Стефан Лефтеров, Дими-тър Янков, Милена Йоич. Респектират и изявите на младите илюстратори Калин Николов, Емил Вълев и Пламен Семков.
Редакцията на „ФЕП" пожелава на „ОРФИЯ" сполучливи полети в четирите посоки на света* В името на фантастиката, мира и развитието на човешката култура.
СПИСАНИЕ„ФЕП"

Който иска да узнае повече за съдбата на това издание да погледне на сайта зад бутона “Издания”
 
БУЛГАКОН
   Булгакон 2002
Европейски
   Евроконът в Хотеборж
Други
   Info for Orphia
   Таласъмия 2002