брой: 2 2004
СИНЯТА ХРИЗАНТЕМА
Светослав Минков
“Синята хризантема” ми прилича на странна матрьошка, чиито части са нашарени от неуморната патина на Времето. Така се нарича дебютната книга на класика Светослав Минков (19021966) първият век от рождението му беше отбелязан в българския НФ календар през февруари т. г. “Синята хризантема” е и първата стъпка на издателство “Аргус”, просъществувало само през лето Господне 1922ро. Сега я държа в ръцете си: тънко телце с размери 12 на 16 сантиметра, с пожълтяла като слонски бивен (но не вестникарска!) хартия и корица, нарисувана от големия визионер Иван Милев. Същия, който ни гледа от днешните аленеещи петолевки. Според някои познавачи на жанра това е въобще първата българска фантастична книга бих добавил, първият повей на модерното фантазно мислене у нас. И още: “Синята хризантема” е първият разказ между зелените като пролетна трева корици на туй библиофилско лакомство. Светослав Минков никога не я включва повторно в своите издания; нито пък я има из други сборници, които познава родният ни фен. Навеждам се над малкия бълбукащ извор на този първопроходчески диаболичен опус и си спомням за едно изречение от новела на писателя Светослав Николов: “Чуй, Времето диша...”
Сандро Георгиев


Ние бяхме трима. Аз, Пиявицата и Вечер. Събирахме се в кръчмата на Стамо Слепия, където до късен час играехме на карти. И там прахосвахме почти всичките си пари. Защото ние не се задоволявахме с малки суми. На една карта например всеки от нас трябваше да заложи поне двадесет лева. Това беше в началото на играта. А после, когато виното разпалеше главите ни, слагахме и по петдесет, и по сто лева даже. Но аз не печелех, нито Пиявицата. Всичките ни пари обираше Вечер, който с една удивителна виртуозност владееше това пагубно изкуство на картите.
Вечер страдаше от туберкулоза в гръбнака и беше толкова гърбав, че когато играехме, само главата му се показваше над масата. Върху неговото жълто лице изпъкваха две грамадни черни очи, които хищно проблясваха при най-малкия успех от наша страна. И този блясък на очите му неволно ни обезкуражаваше, ние губехме нишката на играта. Тогава той ехидно почваше да се смее и току изведнъж чувахме неговия пресипнал глас да крещи:
-Асо, купа деветка, поп спатия! И Вечер печелеше.
Но аз и Пиявицата отдавна му крояхме примка. И една нощ той изгуби. Изгуби всичките си пари. Нас ни рад ваше това, ние непрестанно го подигравахме.
Вечер мълчеше. Очите му горяха от злоба и ярост. А когато подигравките ни стигнаха крайната точка на всяка търпимост, лицето му почервеня от гняв, той удари с ръка по масата и каза:
-Да видим! Не се знае още кой е победителят!
-Но ти нямаш пари! извика Пиявицата. Ти нямаш възможността да играеш!
-Как? Аз ще заложа друго, ще заложа най-скъпото, което имам! отвърна той и бръкна в джоба си.
Ние, разбира се, очаквахме да видим някаква скъпоценност, нещо такова, което би струвало пари. Но голямо беше разочарованието ни, когато Вечер извади от малкия си кожен портфейл една синя увехнала хризантема. --Ха, ха, ха! засмях се аз. Та тя не струва и два лева!
-Това ли ти е най-скъпото? попита Пиявицата.
Ала Вечер ни погледна с такава ненавист, очите му блеснаха така страшно, че ние въпреки желанието си продължихме играта. Но Вечер и този път изгуби. Аз спечелих хризантемата, която нямаше никаква цена за мен. И аз бих му я върнал обратно, ако една условност не ръководеше винаги играта ни: да не се отстъпва нито частица от онова, което се спечели. И може би затова Вечер ме изгледа тъй безпомощно и убито, когато прибрах синята хризантема.
И от тази нощ ние станахме врагове. Той ме ненавиждаше, аз знаех. Това личеше в неговия поглед. Но все пак ние продължавахме да се събираме в кръчмата и да играем на карти. И Вечер губеше, винаги губеше. Защото аз и Пиявицата му скроихме хубава примка. До каква хитрост обаче бяхме прибягнали ние, за да печелим, това никога няма да кажа. Бих изложил и себе си, и приятеля си.
А една нощ Вечер не дойде. Не дойде и на следната нощ. Научихме се, че бил болен. Приятелският дълг ни налагаше да отидем при него, но аз се страхувах. Може би моето присъствие щеше да събуди у човека неприятния спомен за хризантемата. И аз нямаше да ида, ако Пиявицата не ме завлече насила.
Моите опасения се оправдаха. Когато Вечер ме видя, скочи от кревата си и извика:
-Мерзавец, махай се оттук!
-Но слушай, Вечер, казах му, не ми се сърди! Ти знаеш, че...
-Махай се оттук! изкрещя отново той и грабна ножицата, която лежеше на нощната му масичка. И аз излязох от стаята. После Пиявицата ми съобщи, че Вечер бил тежко болен и че всяка надежда за оздравяване била изгубена. И наистина той умря. Умря няколко дена след горната случка. И ние останахме двама. Аз и Пиявицата. Но в кръчмата отивахме пак и продължавахме играта си на карти. И печелеше ту единият, ту другият. Така че загубите не се чувстваха.
Веднъж изпихме повече вино. Почнахме да залагаме големи суми. И аз печелех. Два или три часа играта беше на моя страна. Ала после един фатален обрат и... Пиявицата взе касата. Аз губех. Но за поддържане на настроението непрестанно пълнех чашата си с вино. И ядосан и разгорещен, удрях карта след карта върху масата. Това обаче не помагаше. Пиявицата, доволен от обстоятелството, че печели, сипеше по мой адрес хиляди оскърбителни подигравки, смееше се подло и ехидно. И по едно време ми се стори, че този смях съм го чувал някога. Обърнах се към него, но от уплаха и ужас изпуснах картите. Срещу мене седеше Вечер. Очите му, както в онези дни, горяха от злоба и ярост, той шепнеше: Продължавай, продължавай да играеш! И аз продължих играта, защото неговият глас повеляваше. Пак губех, оставаха ми само няколко лева още. И тогава Вечер громко се разсмя и кресна:
-Залагай синята хризантема!
Не знаех какво да правя. Нима синята хризантема щеше да ме спаси? Нима синята хризантема нямаше да ме погуби, както погуби и него някога? Аз извадих хризантемата и я заложих.
А после не знам какво стана. В ушите ми отново звънна смехът на Вечер, аз пълнех чашите една след друга, пиех и така съм заспал. А на сутринта, когато се събудих, кръчмарят ми съобщи, че Пиявицата полудял. И в своето безумие той разказвал, че снощи в играта на карти спечелил от Вечер една синя хризантема.

София, 1922
 
Разкази
   Интеркосмос
   Синята хризантема
   КАРТИНА
   ИГРАТА “ЖИВОТ”
Стихове
   Космосекс
Портрети
   за С. Лефтеров
   Йордан Радичков