брой: 2 2004
Археологическа експедиция “Перперикон 2002 г.”
Валентин Стамов
31 етаж 13 отдел

Както е известно, през последните две години археологическата експедиция, ръководена от проф. д-р Николай Овчаров, направи епохални открития край с. Горна крепост до гр. Кърджали в уникалния исторически комплекс Перперикон, разположен на върха над селото и р. Перперешка. Както твърди н. с. Даниела Коджаманова от Регионалния исторически музей в гр. Кърджали при първоначалните разкопки на това място са разкрити сигурни следи за живот, отнасящи се към ранната желязна епоха. През IXVII в пр. Хр. на хълма се оформя огромен култов комплекс, включващ стотици врязвания в скалите жертвеници с кръгли, правоъгълни или квадратни басейни, на места свързани с преливници и канали за изтичане на течност. Античните автори споменават, че траките са принасяли кръвни жертви, главно едри животни бик, кон, черен овен. Понякога жертва за боговете са ставали и хора. Някои от каменните олтари на Перперикон вероятно са били използвани за човешки жертвоприношения. Разкритото на хълма се появява в VIII в. пр. хр.
Постепенно там се оформя огромен град с различни части. В много отношения той напомня гръцките полиси от елинистичната епоха, но за разлика от демократичната структура на гръцките градове Перперикон е бил светски и духовен център на монархия столица на тракийските царе от античността. В запазения комплекс и днес могат да се различат четири части: Акропол цитадела в най-високата част на хълма, чиито стени са с дебелина 2,8 м, изградени от масивни дялани блокове суха зидария, захванати с метални скоби; голямо подградие с многобройни сгради и храмове, заемащо равната тераса южно от хълма; значително селище в северното подножие на хълма, достигащо почти до съвременното шосе; огромен комплекс дворец, всечен в скалите до 67 m, намиращ се югоизточно под Акропола. Дворецът има план във формата на буквата Г, с разгърната дължина 80 m и ширина 30 m. Грандиозният ансамбъл е разположен на седем нива, с денивелация от запад на изток близо 20 m. Той е имал собствена крепостна стена, градена като тази на Акропола. В двореца се е влизало през два централни и един второстепенен вход. Любопитна подробност е тайният изход на север, през който по потулено стълбище човек е можел да напусне незабелязано укрепената резиденция. Приземният етаж е прецизно издялан във величествените канари и се състои от 15 помещения зали, стаи, коридори с идеално оформени входове и стълбища, водещи към тях. Централно е разположена огромна правоъгълна зала, към която води монументално стълбище с двукрила врата. Несъмнено това е тронната зала. Вляво от входа, в скалата е изрязан и царският трон, с поставки за ръцете и постамент за краката. Тракийските владетели са били носители на царската и жреческата власт и тези функции са отразени в архитектурата на двореца. Неразривно свързани с тях били и погребалните обичаи, преклонението пред мъртвите и вярата в задгробния живот. В откритите две помещения мавзолеи с 20 каменни саркофага за тленните останки на царската династия не са намерени никакви предмети, поради намесата на грабители от древността и от наши дни. Впечатляваща е сложната система от отводняващи, всечени в скалите канали. Изглежда, че античният Перперикон е продължил да с ъ щ е с т в у в а през елинистическата и римската епоха, за което говори изобилната керамика от тези времена. По своите мащаби строежите на хълма нямат равни на себе си не само в Родопите. Това навежда на мисълта дали на посоченото място не се е намирал древният град на траките, с храм на Дионис и прорицалище, известно не по-малко от прочутия Делфи и неговия оракул. Според известните антични автори, сред които са Херодот и Светоний, там са се случили събития със световно значение. В храма на Дионис в Свещената планина (Родопите) Александър Велики получил предсказание, че ще завоюва света. По-късно, пак там, бащата на Октавиан Август,в деня на раждането на сина си се обърнал към прорицателя и издигналият се огън му показал, че сина му го очакват велики дела създаването на Римската империя. Като доказателство, че този комплекс наистина е славният Перперикон, може да се счита и наскоро откритият на стотина метра под царския дворец великолепен бронзов царски пръстен-печат. Върху него е изобразен профилът на млад мъж с къдрава коса. Особено характерни са дългите бакенбарди, достигащи до брадичката му. Това позволява да се определи изобразената личност на египетския владетел Птоломей II Филаделф, управлявал между 285 и 246 г. пр. Хр. Според проф. др Н. Овчаров през Средновековието комплексът носи името Хиперперакион, свързано с големия добив на злато от близката р. Перперешка и от околни рудници. Предполага се, че още от ранно-византийската епоха той става епископско средище. Със сигурност това е известно за XIV в. Крепостта Хиперперакион е имала основно военни функции, охранявайки северните подстъпи на областта Ахридос. В плодородното поле край реката кипял бурен живот. Епископската резиденция също била край р. Перперешка, до днешното с. Чифлик. Неотдавна учените изказаха предположение, че някои от откритите съоръжения и инсталации от шахти, резервоари и отводнителни канали, могат да означават, че на това място е изграден първият в света промишлен комплекс за производство на злато и златни изделия, за сечене на златни монети и пр. Тепърва предстоят нови разкрития в необятния исторически обект Перперикон. Уникално е това историко-археологическо и културно находище. То дава шанс на България да изиска подобаващо финансиране за довършителните разкопки и консервацията. Не е трудно да се изчислят внушителните постъпления, които могат да се получат при добре организиран културен и религиозен туризъм в резерватите Перперикон, Старосел и редица други известни и току що разкриващи се находки. Държавата ни трябва да стори и невъзможното за съхранението на тези паметници от набезите на местни и чужди иманяри. Докато отговорните държавни люде се наумуват какви закони и псевдомерки да предприемат срещу известните и неизвестните грабители, неоценими богатства се източват по каналния ред от музеи, паметници, могили, църкви и манастири. По отношението ни към подобни съкровища, днешните поколения и чуждестранните ни партньори ще съдят за интелигентността и на управляващите, и на тези, които са се оставили да бъдат управлявани от тях.
 
Информатизми
   Върху Стивънсън
Космикомедии
   Смъртта на Земята
факТанци
   500 г. Рабле!!
   “Перперикон 2002 г.”
хипНотези
   Христос от микроби