брой: 25 2001
Аукционът не е обикновена разпродажба
Александър Карапанчев
В-к АБВ бр. 46 от 13 ХІ.1990 г.

Шепа встъпителни думи
Време на събитието: 24-30 септември т. г. Място: Бургас, хотел „Парк", на „две крачки" от пустеещия плаж и светлосиньото море. При тези координати се роди един нов международен конгрес на любимия жанр ОРФКОН. Негов домакин беше българският дайджест за славянско научнофантастично изкуство „Орфия". В скоби: суперзвездите Артър Кларк и Норман Спинрад нарекоха тъкмо „Орфия" най-доброто в света списание за фантастика.

Действие първо
От шарения букет срещи, прояви, спектакли на Орфкона избирам един-единствен стрък - аукциона. Връщам се отново в стая № 117, ласкаво огряна от утринното слънце, и пак преживявам удоволствието да приема над 200 разнообразни предложения. Това са книги на руски и български език, дъгоцветни плакати и календари, фензини (любителски издания), „фантастични" монети, банкноти, знаменца, дори една „заблудила се" фланелка с надпис ;,0рфей"...
С наслада разгръщам кориците, вглеждам се в издателските карета, после записвам имената на собствениците, техните стоки и начални цени. Наистина е шанс да докосваш такива „деликатеси" като сборника „Безумната луна" (Бъроуз, Лъвкрафт, Силвърбърг и т. н.), публикуван във Владивосток, повестта „Похожденията на Джоенис" от Робърт Шекли, появила се в Киев, свердловското „Пристанище на жълтите кораби", отпечатано за сметка на своите млади автори.
А нима не е събитие да посрещнеш лично Владимир Михайлов, „втората сила" на съветската фантастика, който носи новата си книга, току-що излязла в Рига; да видиш как художникът Игор Шаганов внимателно подписва графиките и репродукциите си, с които ще обогати аукциона?... В една купчинка забелязвам десетина екземпляра от стихосбирката на нобелиста Йосиф Бродски „Есенният вик на ястреба", в друга -найлонови пликове със значки от Омск, в трета списание „Омни" (САЩ) и самиздатски роман от Роджър Зелазни... Новини, надежди, „залежали" заглавия, опити. Всички те чакат щастливия си час.

Действие второ
Сега да сменим гледната точка. Предлагам ви мини-интервю с Ивайло Рунев - председател на интегралния клуб по фантастика, евристика и прогностика „Иван Ефремов". Човек с особено богата библиотека и завидни познания в жанра, той води първите аукциони с научнофантастична тематика в София, Пловдив, Пазарджик. Изяви се в познатия си стил и на Орфкона.
- Ивайло, кои са най-важните качества за един „началник" на подобен аукцион?
- Абсолютно задължително е поне общо да познава фантастиката. Още: да умее да импровизира пред микрофона, да притежава чувство за хумор. Предварително трябва да се запознае с предложената стока, за да откроява после спецификата й. Мисля, че най-трудно се представят сборниците „коктейли" от различни автори. Те са най-мъчни за обяснение.
Къде е чарът на аукциона?
Тук се проявява хазартната страна на човешкия характер. Половината от хората идват не да купуват, а да гледат, защото аукционът е и зрелище. Самият аз се забавлявам, наблюдавайки избухванията и сблъсъците на библиофилската страст, индивидуалните жестове на купувачите. Но аукционът съвсем не е обикновена продажба - той е смес от хазарт, любов към книгата, интересен спектакъл, нова информация от книжовния свят.
- Твоята оценка за бургаския аукцион?
- Благодарение на него в България попаднаха за пръв път 30-40 книги, които по друг начин надали биха дошли. На Орфкона имаше сравнително малко хора с малко пари. Най-голямо вълнение предизвикаха томчетата на великолепната съветска поредица „Зару-
бежная фантастика". Високи оценки получиха и изданията с автограф от гостите на конгреса: „Бивалица за приказния звяр" от Светослав Логинов и „Капитан Улдемир" от Владимир Михайлов.

Действие трето
Върху дългата маса тъжно пъстреят отпадналите предложения. Александър Беляев и Алексей Толстой - твърде тиражирани; няколко книжки от нобелиста Бродски - не им е до стихове на фантастите днес; родна продукция постно оформена и слабо рекламирана; графики и луксозни календари (например с жени-рицари), оказали се по-тежки от джобовете на „конгресмените"...
С Ивайло Рунев и шепа помощници занасяме всичко отпаднало в нашата хотелска стая. Идва ред на сметките, на процента за организационния комитет, на списъка с имената и сумите срещу тях. И, разбира се, на изводите, сладки и горчиви. А рано сутринта чук! чук! - участниците вече търсят парите и стоката си, ненамерила клиенти. До нови „фантастични" аукциони!
 
БУЛГАКОН
   Аукционът "Орфкон"
Други
   Пликове - ВГ автори
   Пликове-чужд автор
   Пликове-списания
   Фантастичнни долари
   Руски фен-пари
   Фен монети
   Призвание – художест