брой: 1 2008
НОВИ НАГРАДИ ЗА РОД(Е)НИТЕ ФАНТАСТИ
Александър Карапанчев
На осми декември м.г. в НДК издателство “Аргус” отбеляза по подобаващ начин своята 15-годишнина. Бяха представени най-новите книги на фирмата и се раздадоха призовете от осмия пореден конкурс за непубликувана проза “Аргус – фантастика през 100 очи”. Този път те отидоха при Андрея Илиев, Атанас П. Славов, Ивайло Иванов, Янчо Чолаков и др. Накрая беше организиран малък, но приятен коктейл.
Преди коктейла се връчи и новоучредената награда за принос в развитието на жанра на въображението. За 2007 година я получиха, както следва:
* Светослав Минков (по случай 105-годишнината от рождени-ето му) – взе я неговият внук Светослав Танев;
* Любен Дилов (по случай 80-годишнината от рождението му) – отнесе я Любен Дилов-син;
* и Александър Карапанчев (който единствен работи в това издателство от неговото основаване, та досега) – разбира се, той я пое собственоръчно.
Тази награда представлява почетен диплом плюс плакет и се обвързва символично с другия “Аргус” – първото в света издателство, специализирано за фантастика и просъществувало само през далечната 1922 година.

Дружески шарж на А. Карапанчев направен от Димо.
 
Книгосъбития
   Те не вярват в при..
Бълг. автори
   Съжив. кн-и:Галатея
Класации и награди
   НОВИ НАГРАДИ
Прочетохме вместо вас
   Епохата на мъртво...