брой: 2 2009
Непубликувана изповед на философа-поет
Иван Пунчев

Мечтаех нашата "Човешка библиотека" да издаде стихосбирка на Иван. Та-ка и не смогнахме да го зарадваме приживе. Като прелюдия започвам тук публикуването на тази страна на многогранния Ум, с този фрагмент от проекта за предговор, който той беше писал, и поемата "Балада за водата".


Тази поезия е писана през последните 10 години и е породена от продължителни контакти с Морето аз съм закоравял любовник на природата и жадувам "езически пир" на сетивата - абстрактното мислене, което трябва да упражня-вам ежедневно като философ по външна принуда на цивилизацията е отчуждено и трансцедентно на всякаква чувственост. Така, че тук аз се бунтувам срещу съдбата си и се боря за автентичност на човешкото като хармония на интелект и чувства. Не съм възнамерявал предварително да пиша поезия, но бях принуден вътрешно да го правя, и като съм го правил, то не е било предназначено за никого другиго, освен за самия мене. Това са моите "птичи песни", които не се пеят за никого! Но човек, когато пее дори "насаме", за разлика от птиците, пее според някакъв "идеал" и в това вече има известна преднамереност. Някога всеки философ е бил с необходмост поет, сега - всеки поет се прави на философ, а понеже аз съм философ, не ми остава нищо друго, освен да се правя на поет. Поради това, изглежда моят естетически "идеал" е противоположен на този, а името на който се разпяват, повечето модерни поети.

Аз жадувам максимално озвучен и оцветен стих, с непрекъснати външни и вътрешни, пълни и непълни рими, оплетен от гъста мрежа на асо-нанси и алитерации, епически широк, със свободно меняща се ритмична и строфи-чна структура, стих, в който най-дълбокият смисъл не е изписан "на линията", а на петолинието".Това трябва да бъде стих, в който се възпяват не "универсални", а "реални" - изконните стихии, чрез които живее човека - Въздуха, Водата, Огъня, Земята, пленени в космическите кръговрати на деня и нощта, на сезоните, на живота и смъртта, и Човека като магичен възел на тези стихии.


 
Книгосъбития
   сборник "С името ...
   Алманахът “Фантаstik
Писатели
   Фрагменти за Ефре...
Бълг. автори
   Непубликувана изпов.
Прочетохме вместо вас
   Пресата за алманах..
   Афоритми