търсене в сайта:
 

Атанас П.Славов
доколкото си спомня,
е роден в края на юли 47-а (кой век – не се знае с точност) в Бургас. Не си губи времето с учене на неща, които после ще трябва да забрави, защото е твърде зает с четене, писане, измисляне на концепции, заклинания и бели магии за светло бъдеще.


Един от създателите на: най-фантастичната и дълголетна неформална група – клуб по фантастика “Иван Ефремов” и негов дългогодишен художествен ръководител /1974-1989/; издателство “Орфия”; първото и единствено англоезично списание "ORPHIA", отличено в Хага’ 90 с “Карел” и грамота от президента на World SF “за принос във фантастиката като комуникация между народите”. Публикува разкази и романа “Психопрограмираният”. Негови разкази са превеждан е в Германия и Русия, където получава “Соцкон’ 89” за разказ. Макар да не обича литературознанието, е публикувал над 40 статии по фантастология.

Междувременно му се налага да работи като: сондьор, техник по кислородни инсталации, строител, журналист, мебелист, логик и пр. Навсякъде посява неизлечимия вирус на фантастиката. В крайни случаи умее да изчезва в друго измерение, откъдето се връща с нови идеи.

Сьставител е на сборниците с млади фантасти Модели 1,2,3,’89; Нова бьлг. ф-ка’91 ; Моделириум; Вирт.
Подвизава се на адрес: A_slavov@hotmail.com.

ПУБЛИКУВАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

ПРИЯТЕЛ –разказ,в.“Орбита”1976г.
ФЕЕСТИ - разказ, сб.“Модели”1980г.
ПРЕДСМЪРТНАТА ИЛИ ПЪРВАТА БОЛКА – новела (в съавт. с Г.Арнаудов) сп. “Съвременник” 1978
ДО ВЕЛИКИЯ И СВЕТОНОСЕН БУАРГУ ИЛИР – разказ публ. в-к “Пулс” 1979
СИЯНИЕТО НА РЕКАТА – новела (в съавторство с Г.Арнаудов) сб. “Модели ІІ” 1981 г.
ДОБРЕ ДОШЪЛ, ПЪТНИКО! – разказ в-к Орбита получил ІІ награда на конкурс за НФ разказ.
СЪНИЩА ЗА КОСМОДОРА – новела сп. “Криле” 198...
ВИТАЛЕРТОН – разказ, сб. Нова бьлг. ф-ка’91 изд. “Орфия”1991 г.
ЕЛЕНИ НА ХОЛДА – непубликуван, но награден разказ (в съавторство с А.Карапанчев) на конкурс на сп. “НТ за младежта”
ПСИХОПРОГРАМИРАНИЯТ – роман – изд. Орфия 1991 г.
СЛЕД ПУСТИНЯТА – повест, сб. Моделириум изд.Офир 2001 г.
ПОЛУРЕЧНИК ПО ИНЖЕНЕРВНО ЯЗЪКОЗНАНИЕ – фантастичен речник с неологизми - сб ”Моделириум” изд. “Офир” 2001 г.
ПЕНТАГРАМ - разказ - сп. "Фентъзи фактор" 10/2002 г.
Александър Карапанчев
Александър Бурмов
Адриан Лазаровски
Атанас П.Славов
  Психопрограмираният
  Виталертон
  Сиянието на реката
Валентин Иванов
Велко Милоев
Георги Малинов
Григор Гачев
Димитър Ленгечев
Елена Павлова
Ивайло П. Иванов
Иван Попов
Иван Хаджиев
Кънчо Кожухаров
Любомир Николов
Мартин Петков
Николай Теллалов
Росица Панайотова
Христо Пощаков
Янчо Чолаков
Атанас П.Славов
Валерия Димитрова
Васил Иванов
Вълко Дамянов
Димитър Янков
Емил Вълев
Калин Николов
Петър Литов
Пламен Аврамов
Стефан Лефтеров

webmaster@sf-sofia.com