търсене в сайта:
 

Списание "ORPHIA"
англоезично списание за слaвянска фантастика
Списанието ORPHIA представлява авторски замисъл на Атанас Петков Славов. Това трябваше да бъде първото по рода си списание за славянска научна фантастика и фентъзи на английски език. През 1990 г. бе отпечатан първи брой в тираж 20,000 екземпляра. В края на същата година с няколко кашона от списанието екип от главния редактор Атанас Славов, преводачът Борис Басмаджиев и мениджърът Милчо Александров взеха участие в работата на световния конвент на фантастиката в Хага. Там представител на организацията на професионалните фантасти WORLD SF връчи на Борис Басмаджиев наградата CAREL а на Атанас Славов грамота за значителен принос в развитието на фантастика като комуникация между народите. Екземпляри от списанието бяха разпратени на видни фантасти и редактори и издатели по света. Получиха с много мнения повечето от които изразяващи голямо възхищение. Пазят се писмата на Артър Кларк който «застава прав» пред изданието и то е «най-доброто списание което е държал в ръцете си»; също така на издателя на ASIMOV`S SF Дейвис, който подчертава, че е възхитен от съставителството, полиграфическото и художествено изпълнение на списанието, безупречния английски и практически пълното отсъствие на грешки, като споделя – «колега, просто не мога да си представя как сте направили това списание». Наистина преводаческата работа бе изключителна. Всички разкази са превеждани на английски от оригиналния славянски език от български преводачи. Например Любомир Николов преведе сръбския разказ направо от сърбо-хърватски на английски, и после редакторът на превода Борис Басмаджиев трябваше само да го изглади. Въобще неговата работа върху текста беше на невероятно ниво и той заслужено получи копие от стъклената статуетка CAREL. Особено важно е да се спомене уникалното художествено оформление на Пламен Аврамов, което построено върху пропорциите на златното сечение и неговия художествен талант представлява истински шедьовър.
На световния конвент в Хага списанието бе посрещнато с огромен интерес и одобрение. Всички кашони бяха разпродадени и се сключиха много договори за бъдещо разпространение. За съжаление когато се върнахме в София ни чакаха неприятни изненади. Двамата спонсори платили производството на тиража - клуб “Компютър” и частната фирма “Васил Помазаноф комерциал” бяха развалили отношенията си и блокираха по-нататъшната работа на изданието. Голяма част от тиража беше унищожена. Остана обаче почти направения втори брой на списанието, който преведен като текст можете да получите тук.

Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
  Брой 1 (220 стр.)
  Брой 2
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com