търсене в сайта:
 

Списание "Тeра Фантастика"
списание на българския фендъм
Основател и главен редактор:
Макрия Ненов - 33 годишен неженен философ (Юри Илков).

Екип:
Силвана Миланова
Владимир Зарков
Дилян Благов
Атанас Велков

В близко време броевете на списанието ще могат да бъдат изтеглени от тук.

Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com