търсене в сайта:
 

Списание "ORPHIA"
Брой 1 (220 стр.)
Contents:

2 p.- Editorial(Предговор на главния редактор)
3 p.- Contents (Съдържание)
7 p.- Svetoslav Nikolov - VERGILIUS AND THE WATER(Вергилий и водата)
27 p. - Arkady and Boris Strugatzky - NATURAL SCIENCES IN THE WORLD OF GHOSTS(Естествознание в света на духовете)
40 p.- Valery Druzhbinsky - IT'S HARD TO BE A GOD(Трудно е да бъдеш бог - сатия за филма)
43 p.- Karel Chapek - A RESETTLEMENT AGENCY(Пътна агенция)
47 p.- Karel Chapek - THE MAN WHO COULD FLY(Човекът, който можеше да лети)
53 p.- Zvonimir Furtinger - A MESSAGE OF FRIENDSHIP(Послание на дружбата)
61 p.- Svetlana Pencheva - ALL NICE THINGS)Много хубави неща)
63 p.- Svetoslav Loghinov - THE GUARD OF THE PASS(Пазачът на прохода)
81 p.- Stanislav Kalinichev - I AM CAPABLE OF GIVING THE COMMAND(Умея да дам команда)
89 p.- Velko Miloev - BEATING THE AIR(Станете вятър)
96 p.- Kalin Nickolov - BULGARIAN SCIENCE-FICTION ARTISTS;Български художници-фантасти)
115 p.- Velko Miloev - THE POPLAR(Тополата)
125 p.- Velichka Nastradinova - MISS WITCH(Госпожица вещицата)
143-144 - Boris Basmadjiev - SF MUSIC(Фантастична музика)
145 p.- Ondzej Nef - THE MURMUR OF VERNAL RAIN(Шепотът на пролетния дъжд)
149 p.- Marek C. Huberat - YOU CAME BACK, SNEOGG, I KNEW IT...(Ти се върна Снеог, знаех си...)
175 p.- A Polish feature film - KINGSIZE(За полския фантастичен филм "Кингсайз")
179 p.- Ghenady Prashkevich - VIRTUAL HERO OR THE LAW OF UNIVERSAL GRAVITY CHAPTER SEVEN(Виртуален герой или законът за универсалната гравитация. Седма глава.)
185 p.- Uri Ilkov, Alexander Karapanchev - A VISIT TO FANCO(Посещението на Фанко)
193 p.- Lyubomir Nikolov - ALONG THE WALL(По стената. І част)

Текстовете на Брой 1 може да изтеглите в
Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
  Брой 1 (220 стр.)
  Брой 2
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com