търсене в сайта:
 

Преводи и преводачи
Професионалисти и фенове едновременно
са нашите клубни членове, които с годините са превърнали любовта си към фантастиката в своя професия на преводач и съставител, защото когато видим списъка с издания на Ю.Стойнов, Л.Николов,В.Зарков, С.Миланова Вихра Манова или С.Комогорова-Комо, разбираме, че тези хора до голяма степен са формирали облика на преводната фантастика в България. А за тези, които ще кажат, че професионалното занимание с преводи няма нищо общо с клуба, ще обясним, че като минимум първите четирима са оформили професионалната си ориентация и майсторство в клубна среда и с пълно право се самоопределят като клубни преводачи!
Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
  Вихра Манова
  Владимир Зарков
  Кънчо Кожухаров
  Любомир Николов
  Юлиян Стойнов
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com