търсене в сайта:
 

Сборници и списания
Първите сборници
Когато създадохме клуба, нямаше нито специализирани за фантастика издателства, нито сборници за дебют на млади автори, да не говорим за специализирани списания. Бойни... пардон работни групи от клубни членове създаваха проекти за сборници и списания и бомбардираха с тях държавните издателства. Много рядко имаше попадения, още по рядко - резултат. Понякога ГК на Комсомола се смиляваше над безплодните ни усилия и разрешаваше ведомственото отпечатване на някой сборник. Макар че, като се сравни с днес, 1000 бр. тираж никак не беше лош. Такива бяха Модели 1; Модели 2; Модели`89;.Такъв бе и вестникът "ФЕП" който обаче стана генерална репетиция за първото в България списание за фантастика, прогностика и евристика.
Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com