търсене в сайта:
 

Моделириум
Сборник Нова българска фантастика, "ОФИР", 2000 Г.
Съставители: Атанас П. Славов, Иван Н. Хаджиев
Редактор: Иван Н. Хаджиев

Съдържание:

1. Предговор - Иван Пунчев

І. Разкази и повести
2. Бог – Кръстьо Кръстев
3. Subject: I_love_U – Ивайло Иванов
4. Анюта, Амалия, Аз – Иван Н. Хаджиев
5. Гости – Маргарит Абаджиев
6. Думи под вълните – Валентин Иванов
7. Приказка за камъка - Александър Карапанчев
8. Стапен Кройд - Александър Карапанчев
9. Бик - Александър Карапанчев
10. Рикошет – Янчо Чолаков
11. Отвъд пустинята – Атанас П. Славов
12. Нашите марковски процеси – повест от Иван Попов

ІІ. Есета, статии, памфлети, хумор
13. Моята идея… - Николай Иванов
14. Транспортен календар – Иван Н. Хаджиев
15. Хакери на човешките души – Иван Попов
16. Историята – на тезгяха! – Иван Попов
17. Изстрел в аквариума – Иван Н. Хаджиев
18. ПолуРечник по ИнженерВно язЪкознание - АНанас СлаДов
19. Отблизо за авторите
20. Следговор

ІІІ. Фентернет: Световни сайтове по фантастика

изтеглете целия сборник в (358 K)
Вирт (Модели 2002)
Модели - 1; 2; 3; `89.
Моделириум
Нова българска фантастика`91
Сборници и списания
Алманах ФAНТАSTIKA
Вестник "Ф.Е.П."
Издателство "Орфия"
Списание "ORPHIA"
Списание "Тeра Фантастика"
Преводи и преводачи
Клубни автори в преводи

webmaster@sf-sofia.com