търсене в сайта:
 

Вълко Дамянов
театрален техник, живописец
Вълко Дамянов Младено е роден през 1953 г в с.Пасерел Софийски окръг. Работи като техник в народния театър “Иван Вазов”. Има три самостоятелни изложби с фантастична живопис в духа на романтично-космическото направление. Участвувал е в изложбите на всички фестивали на фантастиката в Пловдив и София. Публикуван е в Русия и САЩ.

Галерия
Картини с висока резолюция
(отварят се в отделен прозорец)
Александър Карапанчев
Александър Бурмов
Адриан Лазаровски
Атанас П.Славов
Валентин Иванов
Велко Милоев
Георги Малинов
Григор Гачев
Димитър Ленгечев
Елена Павлова
Ивайло П. Иванов
Иван Попов
Иван Хаджиев
Кънчо Кожухаров
Любомир Николов
Мартин Петков
Николай Теллалов
Росица Панайотова
Христо Пощаков
Янчо Чолаков
Атанас П.Славов
Валерия Димитрова
Васил Иванов
Вълко Дамянов
Димитър Янков
Емил Вълев
Калин Николов
Петър Литов
Пламен Аврамов
Стефан Лефтеров

webmaster@sf-sofia.com