търсене в сайта:
 

Петър Литов
дизайнер-мечтател
Петър Литов (Devil) е роден в София през 1951 г. Завършил е промишлен дизайн, но по дух винаги е бил мечтател и създател на нови идеи. Има написана и неизпълнена рок-опера. Оригинални разработки по компютърно анимиране. Участвувал е във всички наши изложби на фантастичното изобразително изкуство. През последните години не е рисувал нови фантастични графики. Екпонираните тук са от сборника “Модели-1”.
Галерия
Картини с висока резолюция
(отварят се в отделен прозорец)
Александър Карапанчев
Александър Бурмов
Адриан Лазаровски
Атанас П.Славов
Валентин Иванов
Велко Милоев
Георги Малинов
Григор Гачев
Димитър Ленгечев
Елена Павлова
Ивайло П. Иванов
Иван Попов
Иван Хаджиев
Кънчо Кожухаров
Любомир Николов
Мартин Петков
Николай Теллалов
Росица Панайотова
Христо Пощаков
Янчо Чолаков
Атанас П.Славов
Валерия Димитрова
Васил Иванов
Вълко Дамянов
Димитър Янков
Емил Вълев
Калин Николов
Петър Литов
Пламен Аврамов
Стефан Лефтеров

webmaster@sf-sofia.com