търсене в сайта:
 

Христо Пощаков
е роден е на 22.09.1944 г.
в гр. Павликени. През 1963г. има завършени средно техническо и висше инженерно образования.
От 1963г е работил е като “шлосер-монтьор”, “конструктор”, “проектант”, “инвеститорски контрол”, “специалист” и “главен специалист” “ръководител група”,“водещ проектант”, “Н-к технологичен отдел” в ДСО “Зърнени храни”, и КИПП “Агропромпроект”, технически съветник в Мин. на хранителната промишленост – гр. Хавана, Република Куба. От 1998г. насам е щатен преводач в преводаческа къща “Сара” – гр. София.
Владее отлично испански език /писмено и говоримо/, много добре английски и руски езици.
Междувременно през този период е работил като хонорован редактор в софийските издателства “Земиздат”, “Плеяда” и “Аргус” и има публикувани редица статии в периодичния печат /вестници “Орбита”, “Направи сам”, Вечерни новини”/, както и две издадени специализирани ръководства по “Пневматичен транспорт” и “Аспирации в предприятията от хранителната промишленост”, публикувани на испански език в Република Куба, Хавана.
С литературна дейност се занимава от 1984 г., предимно в областта на научната фантастика. До днешни дни има публикувани около сто разказа в периодичния печат – във вестници “Пловдивски глас”, “Нов живот” – гр.Кърджали”, софийските “Литературен форум”, “Български писател”, “Вечерни новини”, софийските списания “НТ за младежта”, “ФЕП”, “Фантастика”, “Съвременник”, “Криле”, “Зона-Ф”, “Фентъзи фактор” “Фантастични истории” и “Други светове”, както и в сборници посветени на българската фантастика като “Нова българска фантастика” – изд.”Орфия” и “Чудни хоризонти” – изд. “Аргус”.
Като самостоятелни книги са му издадени:
- “Дежурство на Титан” – сборник разкази, изд. “Орфия” - 1993г.
- “Приключения в Дарвил” – роман, изд. “Мартилен” – 1996г.
- “Нашествието на грухилите” – роман - изд. “Литературен форум” – 1997г.
- “Планетата на Скъли” – сборник разкази и новели - изд. “Орфия” – 2001г.
Част от неговите разкази са преведени и издадени на английски, руски, унгарски, испански, таджижки и киргизки езици Първата му книга “Дежурство на Титан” е носител на наградата “Еврокон 94”, притежава награди от национални литературни конкурси и радио “Христо Ботев”, като някои от разказите са му драматизирани.

Можете да прочетете негови разкази тук:
http://www.sfbg.us/authors/h/hristo_poshtakov/index-ebk.html
Александър Карапанчев
Александър Бурмов
Адриан Лазаровски
Атанас П.Славов
Валентин Иванов
Велко Милоев
Георги Малинов
Григор Гачев
Димитър Ленгечев
Елена Павлова
Ивайло П. Иванов
Иван Попов
Иван Хаджиев
Кънчо Кожухаров
Любомир Николов
Мартин Петков
Николай Теллалов
Росица Панайотова
Христо Пощаков
Янчо Чолаков
Атанас П.Славов
Валерия Димитрова
Васил Иванов
Вълко Дамянов
Димитър Янков
Емил Вълев
Калин Николов
Петър Литов
Пламен Аврамов
Стефан Лефтеров

webmaster@sf-sofia.com