Text Size

1991 - 2002

Тъмните векове

Далеч сме от идеята бай-тошевото време да го наречем Златни години, а демокрацията Тъмни векове, но за клуба след 1990 настанаха трудни времена. За много кратко време трябваше да се научим да оцеляваме в съвсем друга среда. Сбирките на клуба се разредиха до санитарния минимум, липсата на собствено помещение се отрази повече от неблагоприятно върху клубния живот и гибелно за клубната библиотека. Много от бившите млади хора в клуба "помъдряха" в чужбина. Все пак във всяко тъмно време има и поне едно светло петно. Въпреки всичко клубът оцеля и въпреки всичко в клуба идват много нови млади хора. Този лъч засега ни крепи в очакване на по-добри времена. А ето я и хронологията:

1991
Създава се издателство "Орфия"

1993
Участие във фестивала "Аелита" - Русия, 2 души
Празници на Научната фантастика СОФКОН - опит да се възроди традицията на фестивалите
Издава се изцяло със средства на клубни членове вестник "Тера Фантастика"

1994
Участие в Еврокон XIX - Тимишоара, Румъния, 24 души

1995
Празници на Научната фантастика СОФКОН

1996
Основаване на фондация "Фантастика"

1999
Излизат два броя на списание "Тера Фантастика"

2000
Излизат три броя на списание "Тера Фантастика"
Възраждане на клубното движение: Среща на издатели, писатели и фенове "Булгакон" 2000 - Сандански
Организиране на класацията "Най-добра книга на дсетилетието" (1990-1999)

2001
Организиране на втория фестивал "Булгакон 2001" - Сандански
Издаване на сборника на клубни автори "Моделириум"
Съживяване издаването на български фантасти. Наши автори участват в конкурсите на изд. "Аргус" и "Квазар")

2002 - Голяма грепа клубни членове взема участие в организирането на третия БУЛГАКОН в Кърджали.
Изриза новият сборник на клубни автори "Вирт" През август Иван Крумов пристига в Чехия г. Хотеборж, да вземе участие в Еврокон и донася наградите за "Тера Фантастика", и др.