Text Size

Прогностика

Плодовете на прогреса

(вариант - ДЖИБРЯСАЛИТЕ ПЛОДОВЕ НА ПРОГРЕСА)

Маршал Маклуън е казал по някакъв повод, че много неща, които смятаме за симптоми на разложение, всъщност може да са предвестници на прогрес, на радикално развитие. Това твърдение може само да ни радва, тъй като в милата ни родна страна ежедневно се сблъскваме с толкова много симптоми на разложение, че сякаш няма накъде повече... Така че е крайно време да се запитаме: кои от тези симптоми са индикатори за прогрес? (Предполагаме, че все пак не всичките.)

продължава>

Перманентна революция на съзнанието

Всяка обществена иновация е обременена със зло, твърди кибернетикът- социолог Сергей Переслегин. За да се пренареди обществото по новому, трябва да се отмени старата структура; установяването на нов ред значи, че първо се разбърква стария. С насилие и спад в качеството на живота са белязани не само революциите, но и плавните преходи от един обществен строй в друг (напр. ранният капитализъм в Англия). По-екстремно казано, нежността е свойствена не на революциите, а на вазелина...

продължава>

В търсене на бъдещия човек

(януарска концепция с елементи на априлска линия)

"Един от начините да стигнеш до истинското бъдеще (защото има и лъжливи видове бъдеще) е да вървиш в посоката, в която нараства твоят страх."
Градиентен футурологичен метод на Милорад Павич, формулиран от дявола, работещ като иконописец
("Хазарски речник")

Човекът е временно изпълняващ длъжността венец на творението, твърдят трансхуманистите (и не само те). Еволюционно погледнато, смисълът на всеки животински вид е от него да произлезе някой следващ, по-висш. Смисълът от съществуването на маймуната е бил да произлезе от нея човекът; смисълът на човека - да произлезе онзи следващ, спрямо който ние ще сме в ролята на маймуни...

продължава>

Апокалипсис сега!

С развитието на различни научни дисциплини стана ясно, че Земята е подложена периодично на резки промени, които имат катастрофичен характер. Има достатъчно много свидетелства за такива събития в миналото – огромни вулканични изригвания, удари на големи небесни тела, бързи климатични промени свързани с активността на слънцето, космичната среда, през която преминава слънчевата система, смяна на термодинамичното равновесие поради вътрешни планетарни фактори. Напоследък, към списъка с възможни причинители на Апокалипсиса се прибави и дейността на самите нас – все още се спори дали това наистина се случва в момента, но без съмнение има възможност сами да причиним по един или друг начин смяна на планетарния климатичен кръговрат.

продължава>

Идеология и футурология


  1. 1. Определение за идеология

-          Съществуващи дефиниции и разбирания

Популярното определение за идеологията е „система от взаимосвързани идеи за обществото и ролята на индивидите в него”. Това е крайно общо и съответно неточно определение, тъй като не ни дава разликата между идеология и религия, както и разликата между идеология и наука.  Не ни дава и начина по който се формира всяка конкретна  идеология. За да достигнем до по-точно определение, първо трябва да отговорим на въпроса кой е системообразуващия фактор на идеологиите ?  Най-общо казано това е непосредствения ежедневен опит на хората, в който опит те се сблъскват с обществените явления и се опитват да ги подредят в една обобщена картина.  Ежедневния опит не предполага знание за действителните закономерности, които движат обществения живот, както и не изисква проверка на натрупаното индивидуално знание.

продължава>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

2
Следваща
Край